RTV Stichtse Vecht

PvdA stelt vragen over doorbelasten hogere energie en gas

Vorige week maakten we op deze website bekend dat de gemeente een nieuwe energieleverancier heeft in plaats van het Russische Gazprom en dat de hogere kosten voor energie en gas worden doorberekend aan de gebruiker indien dit contractueel is afgesproken. De PvdA heeft daarover nu vragen gesteld. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - Lukas Burgering bij opnames Rondom de Raad Podcast)

Schriftelijke vragen

Fractievoorzitter Lukas Burgering in vragen aan het college van B&W: 'Hoe verklaart u, tegen het licht van de dalende kosten voor energie en gas, dat de gemeente juist hogere contracten heeft afgesloten?' De PvdA is niet blij met de keuze om hogere kosten door te belasten: 'Bent u het met de fractie van de PvdA Stichtse Vecht eens dat uw beslissing om de hogere kosten door te belasten schril afsteekt tegen de maatschappelijke ontwikkeling om hogere energiekosten juist te compenseren?' 

Compensatie achteraf

Door het Rijk is aangekondigd dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 extra middelen zullen krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Gemeente Stichtse Vecht in een eerdere reactie: 'De extra kosten voor de levering van energie en gas worden bij de huurder in consistente lijn doorbelast aan de gebruiker indien dit contractueel is afgesproken. De compensatieregeling vanuit het Rijk zal worden ingezet om maatschappelijke organisaties hierin te compenseren.'

Zinloos geschuif met geld 

• Lukas Burgering - PvdA Stichtse Vecht

De PvdA vindt dat een vorm van zinloos geldschuiven en stelt voor dat het college hierover een heroverweging maakt: 'Uw voornemen om te wachten op een compensatieregeling van het Rijk om maatschappelijke organisaties te compenseren komt neer op zinloos geschuif met geld, waarbij die organisaties eerst op kosten gejaagd worden. Bent u in het licht bereid om de doorbelasting te heroverwegen en een eventueel nadelig effect voor de gemeente uit de algemene reserve te betalen?'