PvdA: 'Vindt u dat er sprake is van een crisissituatie?'

Bij verschillende gelegenheden heeft de Stichtse Vechtse PvdA-fractie recentelijk aangegeven zich grote zorgen te maken over de stand van de gemeentelijke organisatie. De partij vraagt het college nu - middels het stellen van schriftelijke vragen - of er sprake is van een crisissituatie? (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - Burgering tijdens Podcast-opnames Rondom de Raad).

Lukas Burgering fractievoorzitter PvdA: ‘Tijdens het inwerkprogramma voor raads- en commissieleden is er een zeer somber beeld geschetst. En nu verschijnen er in de lokale media ook berichten. Is er sprake van een crisissituatie en zo nee, hoe kwalificeert het College de huidige situatie dan wel?’ Vorige week nog informeerde het college van B&W de raad van Stichtse Vecht door middel van een informatiebrief over de huidige situatie op het gemeentekantoor. 

De nieuwbakken fractievoorzitter wil samen met gemeenteraadslid Jeddaoui meer helderheid ontvangen over de huidige situatie zoals oorzaak van de huidige problematiek, concrete consequenties voor de gemeentelijke organisatie op het gebied van serviceverlening en voor de rest van 2022: ‘Wij lezen de term “operationeel bijsturen”. Kunt u die term nader toelichten? Welke concrete doelen zijn er, met betrekking tot de gemeentelijke organisatie, voor 2022 en 2023? Kunt u tevens specifiek aangeven hoeveel vacatures er op dit moment zijn, hoe u die denkt in te vullen.’

Na de zomervakantie van 2021 was de situatie rondom de ambtelijke organisatie nog reden voor een spoeddebat. Uit dat debat kwam naar voren dat de raad zich grote zorgen maakte over de stand van zaken, de problematiek, de onrust op de werkvloer en het personeelstekort. Afgestemd werd dat de raad maandelijks zou worden bijgepraat over de situatie op het gemeentehuis. Dit heeft de afgelopen maanden ook frequent en structureel plaatsgevonden. In deze informatiebrieven zijn veel antwoorden op de meeste vragen - zoals ze nu ook door de PvdA worden gesteld -toegelicht.