PvdA vraagt aandacht voor ‘Verliefd in de bijstand’

In de commissie sociaal domein van dinsdag 29 november aanstaande, gaat de PvdA met andere partijen in debat over haar motie: ‘Liefde in de bijstand.’ Volgens de partij staat de ‘Kostendelenersnorm’ in de weg bij het samenwonen van verliefde stellen in de bijstand. De partij pleit voor een ‘ruimte voor kennismaking’ van tenminste 6 maanden.

Kostendelersnorm

De Kostendelersnorm betekent dat mensen met een uitkering op de hoogte ervan worden gekort, als volwassenen samenwonen in een huis. Hoe meer mensen samenwonen, hoe lager de uitkering per inwoner. Met name voor verliefde bijstandsgerechtigden is die regeling reden om niet samen te gaan wonen aldus de PvdA. De PvdA in de toelichting bij de motie: ‘Mensen in de bijstand gaan niet gaan samenwonen omdat ze bang zijn gekort te worden op hun inkomen.’ In de gemeente Tilburg is hier eerder een proef geweest: ‘De resultaten van de proef in gemeente Tilburg zijn dusdanig overtuigend dat samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand onderdeel wordt van regulier beleid,’ aldus de PvdA in Stichtse Vecht.

Verliefd in de bijstand

Vanuit de gedachte dat iedereen mag houden van een ander en liefde belangrijk en gezond is voor ieder mens wil de PvdA partijen proberen te overtuigen een dergelijke proef in Stichtse Vecht in te stellen. De PvdA wil dat het college de mogelijkheid gaat onderzoeken om mensen in de bijstand ook in Stichtse Vecht gedurende een periode ‘ruimte voor kennismaking’ te geven voor samenwonen, zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen en gedurende die periode de kostendelersnorm niet toe te passen.