PvdA wil actie van gemeentebestuur vanwege vluchtelingencrisis

Gemeenteraadslid Sophia Jeddaoui (PvdA) heeft vragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van een oproep van de minister en de staatssecretaris om op korte termijn een deel van de opvangplekken voor Oekraïners te benutten voor reguliere asielzoekers en meer crisis- noodopvangplekken te realiseren.

Sophia Jeddaoui (PvdA) in de inleiding bij de gestelde vragen: ‘De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is onveilig en onhoudbaar geworden. Omwille van een humaan beleid is het zaak dat daar snel iets aan gebeurt. In de Kamerbrief van 9 augustus jl. heeft de minister de oproep gedaan aan alle Nederlandse gemeenten om op korte termijn een deel van de opvangplekken voor Oekraïners te benutten voor reguliere asielzoekers. Daarnaast wordt er in de brief aan gemeenten gevraagd om meer crisis- noodopvangplekken te realiseren.’ 

De PvdA wil weten in hoeverre op het gemeentekantoor wordt gewerkt aan dit verzoek van de minister: ‘Is het college van plan gehoor te geven aan de oproep van de Minister?’ Het besluit dat op korte termijn de noodopvanglocatie in Kockengen niet doorgaat roept vraagtekens op bij de partij: ‘Kan het college, gezien de urgentie van het probleem, het besluit toelichten waarom er geen noodopvang op het terrein van het voormalige Kockennest in Kockengen gerealiseerd wordt? Is dit besluit slechts gestoeld op de gehouden enquête onder de bewoners of zijn er andere moverende redenen om het plan niet door te laten gaan?’

De partij wil dat het gemeentebestuur verder gaat kijken naar mogelijkheden op de Planetenbaan: ‘Kan in samenwerking met Stenia Beheer of andere partners op de Planetenbaan meer leegstaande panden gebruiksklaar gemaakt worden voor vluchtelingen uit Ter Apel?'

Volgens de Rijksoverheid zijn de nieuwe maatregelen noodzakelijk om de crisis te verlichten: 'Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers en de doorstroom van statushouders naar woningen komt onvoldoende op gang. De afgelopen weken heeft het Rijk alle mogelijke manieren onderzocht om samen met het COA, gemeenten en veiligheidsregio’s te komen tot een snelle oplossing. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een doorbraak. Daarom zijn nieuwe maatregelen nodig.'