PvdA wil feestje voor 50-jarig Maarssenbroek

Tijdens de behandeling van de Kadernota (dinsdag 4 juli) doet de PvdA een oproep aan het college van B&W om € 40.000,-- te reserveren voor feestelijke activiteiten voor het vieren van 50 jaar Maarssenbroek. 

De PvdA in de tekst bij een amendement: 'Om samen met de inwoners van Maarssenbroek het jubileum van deze kern luister bij te zet-ten, stelt de gemeente een budget ter beschikking van € 40.000 (dat is ongeveer €1,50 perinwoner van Maarssenbroek). De gemeenschappelijke wijkraden mogen met voorstellen ko-men voor een besteding van dit budget. Dit budget wordt gefinancierd uit de Algemene Reserve.'

Op vragen van de PvdA tijdens de behandeling van de kadernota in de commissie is later schriftelijk geantwoord dat “initiatiefnemers hiervoor budget kunnen aanvragen via de procedure: idee voor mijn wijk.“De PvdA is van mening dat de viering van dit jubileum actiever gestimuleerd moet worden


Meer nieuws