PvdA wil vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen

Door middel van schriftelijke vragen aan het college van B&W, maakt raadslid Sophia Jeddaoui en commissielid Lukas Burgering duidelijk dat de PvdA voorstander is om in Stichtse Vecht vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. 

PvdA Stichse Vecht: 'Uit berichtgeving van de NOS blijkt, dat het COA nog voor de jaarwisseling op zoek is naar duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers. Voor het einde van het jaar zijn er 3500 extra plekken nodig, waarvan 600 voor 1 december. Er wordt bovendien gezocht naar tien locaties voor vijftig alleenstaande minderjarigen.' De PvdA stelt de volgende vragen aan het college van B&W: 'Is het College bereid om met spoed te onderzoeken of er vijftig alleenstaande minderjarigen in de gemeente Stichtse Vecht kunnen worden opgevangen? Zo ja bent u bereid om binnen enkele dagen contact te zoeken met het COA hierover.'