PVV-Raadslid Stichtse Vecht sluit zich aan bij BVNL

Wim Ubaghs, raadslid in Stichtse Vecht, sluit zich per direct aan bij BVNL, de nieuwe partij van Wybren van Haga. Ubaghs is sinds 2018 raadslid en was eerder Statenlid in Utrecht, waar hij nu commissielid is. Ubaghs  vindt dat in de PVV een partijstructuur ontbreekt. (Wim Ubaghs aan tafel bij Rondom de Raad - het politieke programma van RTV Stichtse Vecht).

"We zien dat BVNL zich ontwikkelt als een inhoudelijk sterke partij, waarbij leden zorgen voor verdere groei van de partij in zowel gemeenten als in de provincies", aldus Ubaghs die zich volledig kan vinden in het startmanifest van BVNL.  “BVNL ziet dat het MKB de banenmotor van Nederland is en wil opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven en de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie. In haar oprichtingsmanifest pleit BVNL ook voor het laten terugkeren van de menselijke maat, zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg, onderwijs en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen. Essentiële beroepen, o.a. binnen de zorg, politie, onderwijs en defensie moeten beter worden beloond. Op de door de Rijksoverheid gecreëerde problemen zoals de stikstof-, asiel-, en energiecrisis heeft Van Haga de juiste antwoorden, te weten dat er louter een bestuurscrisis is. De ridicule stikstofeisen moeten van tafel, er moeten immigratiebeperkingen komen en in Groningen moet de gasproductie weer worden opgestart." 

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Partijleider Wybren van Haga is blij met de komst van het ervaren raadslid: “Ubaghs heeft enorm veel ervaring. Naast zijn raadslidmaatschap heeft Ubaghs aangegeven ook een rol te spelen bij BVNL om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht hoge ogen te gooien", aldus Van Haga, die eerder bekend maakte dat zijn partij in alle provincies zal gaan deelnemen. "Op dit moment werken we aan een voor Utrecht goed verkiezingsprogramma. Eén van de speerpunten wordt het niet uitvoeren van het krankzinnige stikstofbeleid, dat niet alleen boeren van hun land jaagt, maar ook de bouw van broodnodige woningen tegenhoudt."

Eerder vandaag maakten de Utrechtse Statenleden Dercksen en Broere bekend om zich per direct bij BVNL aan te sluiten. Ubaghs zet zijn raadswerk voort onder de naam BVNL Stichtse Vecht. Ubaghs  vindt dat in de PVV een partijstructuur ontbreekt. "Ondanks jarenlange pogingen hier verandering in te brengen is dat niet veranderd, maar eerder slechter geworden’’, laat het raadslid weten.

BVNL telt op dit moment met Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders drie Tweede Kamerleden