Raad akkoord met begroting 2022


Tijdens de begrotingsraad van 9 november stond de gemeentelijke begroting 2022 op de politieke agenda. Met 26 stemmen voor en 2 stemmen tegen ging de raad akkoord met de begroting van 2022.

De begroting werd in grote meerderheid door de raad van Stichtse Vecht aangenomen. Van de 28 aanwezige raadsleden (van de 33) stemden 26 raadsleden voor. Fractievoorzitter Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht was één van de twee tegenstemmers: ‘Om een tweetal redenen stemmen wij tegen. De onduidelijkheid over het actieplan geluidshinder en de sport.’ Ook fractievoorzitter Wim Ubaghs van de PVV stemde tegen: ‘Er waren buiten mij om maar twee leden die deze beleidsarme begroting iets meer beleidsrijker wilde maken. Dus het blijft beleidsarm.’ De overige raadsleden stemden voor de programmabegroting. Tijdens de Algemene Beschouwingen kregen de partijen in de raad de mogelijkheid hun standpunten over deze begroting aan het voetlicht te brengen.