Raad akkoord met extra noodzakelijke investering Kockengen Waterproof

Tijdens de raadsvergadering van 12 januari 2022 is de raad akkoord gegaan met een extra noodzakelijke financiële investering voor Kockengen Waterproof. 

Voor Groenlust 2 Zuid betreft het € 2.000.000 en voor Welgelegen Noord € 2.699.509. Daarnaast ging de raad met het voorstel van het college van B&W akkoord om voor het project Kockengen de totaalinvesteringen per fase vast te stellen in plaats van per jaarschijf en per activasoort. De PVV diende - gesteund door opposotiepartijen GroenLinks en Samen Stichtse Vecht - een motie in met als doel een onderzoek uit te laten voeren naar de kostenoverschrijdingen in het project.

De PVV riep op nu een keer geen genoegen te nemen met de opmerking “ook nu gaan we leren om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen” en pleitte voor een onderzoek naar een nadere kwantitatieve en kwalitatieve precisering waarom de kosten gigantisch uit de pas zijn gelopen. Onder de noemer ‘Grote projecten, grote bedragen’ en ‘inwoners hebben recht op droge voeten’ werd de motie niet in meerderheid door de raad ondersteund maar het voorstel van het college van B&W wel.