Raad Stichtse Vecht akkoord met Regionale Energiestrategie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september ging de raad in meerderheid akkoord met de regionale strategie omtrent energie.

RES

Met de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) leggen 16 gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen vast met welke ambitie en hoe zij de regionale energievoorziening gaan verduurzamen. De RES 1.0 voor de U16 bestaat uit een regionaal bod van 1,8 Twh aan duurzame elektriciteit in 2030 in de vorm van wind- en zonne-energie. De focus van Stichtse Vecht ligt op de toepassing van zonne-energie. Een belangrijk onderdeel van de RES 1.0 is de Regionale Structuur warmte.

PVV: 'In strijd met de wet'

Volgens de PVV is de regionale strategie in strijd met de wet: 'De gemeente Stichtse Vecht handelt in strijd met het Unierecht en hoe langer de gemeente Stichtse Vecht dit laat voortduren hoe groter de kans dat men schadeplichtig zal zijn, waaronder begrepen de individuele bestuurders.' De motie - mede ingediend door Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - kon niet op steun van de andere raadsleden rekenen. De PVV kondigde eerder al aan moties vanuit het principe van: 'Redt de rechtstaat' structureel te blijven indienen. 

Helderheid voor bewoners en bedrijven

Door het aannemen van een motie van Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht zal het college helderheid gaan bieden aan inwoners en bedrijven over de meerkosten als gevolg van de energietransitie. Alleen Lokaal Liberaal en de PVV waren tegen deze motie. 

Collectief meetellen in de RES

Een motie van de VVD gesteund door een groot aantal partijen daagt het college op om een collectief van particuliere woningen en daken die gezamenlijk meer dan de ondergrens opwekken ter toetsing voor te leggen aan de landsadvocaat. Dit met als doel dergelijke initiatieven mee te laten tellen met de RES. Deze motie werd in meerderheid door de raad aangenomen. Alleen de PVV was tegen de motie.