Raad beslist over voortbestaan sportclubs: ‘Het is slikken of stikken’

Stichtse Vecht - Het wordt een spannende gemeenteraadsvergadering vanavond in Stichtse Vecht. De politiek beslist over de toekomst van de sportverenigingen en daar is al jaren veel om te doen. “Als er nu niet wordt besloten, is het over voor ons”, zegt de atletiekvereniging. Terwijl de voetbalverenigingen juist in financiële nood komen als de plannen doorgaan. Welke vereniging staat straks buitenspel?

Een nieuwe kunststofbaan, een extra lange aanloopbaan voor het speerwerpen, twee kogelstootbanen, vier beachvolleybalvelden, zes jeu de boules-banen en een buitengymzaal voor scholen. Atletiekvereniging OSM ’75 in Maarssen heeft de plannen voor een nieuw multifunctioneel sportcomplex al even klaarliggen. Maar de vereniging wacht al enige tijd op het vrijkomen van extra subsidie door de gemeente. Vanavond neemt de raad een besluit over het geld.

Plassen op de baan

De atletiekvereniging wil met het geld hun gravelbaan vervangen. En dat is hard nodig, zegt de voorzitter: “De baan is al jaren oud. Hij is op, over en afgeschreven”, vertelt René Stokman, voorzitter van de atletiekvereniging. “Als het ook maar een beetje regent dan is de baan nat. Er blijven plassen water staan en dan kunnen we er niet meer op lopen.” De vereniging moet nu noodgedwongen uitwijken en traint in de wijk.

Het buitensportveld van de atletiekvereniging is niet het enige buitensportveld in de gemeente dat er slecht aan toe is. Tenminste zes velden zijn in erg slechte staat en twaalf matig. Het gaat om velden van negen voetbalverenigingen, twee tennisverenigingen  en de atletiekvereniging.

Zelf onderhouden

Al jaren praat de gemeenteraad over verschillende regelingen voor de sportclubs. Dat zit zo: de verenigingen huren het buitensportveld van de gemeente, die voor een groot deel verantwoordelijk is voor het onderhoud. Maar de gemeente wil dat de verenigingen daar zelf verantwoordelijk voor worden en tweederde van de kosten aan het onderhoud op zich nemen. In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met die zogenoemde ‘1/3e-2/3e regeling’.

Om de velden op een goed niveau over te dragen, heeft de gemeente een tijd geleden een extra eenmalige subsidieregeling voorgesteld. Met dat extra geld kunnen clubs hun velden opknappen, maar dan moeten ze wel akkoord gaan met ‘de 1/3e-2/3e regeling’. Dat is een financiële strop voor veel verenigingen.

Verenigingen verdeeld

Negen voetbalverenigingen vrezen het voortbestaan van hun club als er vanavond wordt ingestemd met het extra geld. “Jarenlang matig tot slecht onderhoud wordt nu aan ons verkocht als een kwaliteitsimpuls”, zegt Kees Neervoort, vertegenwoordiger van de negen voetbalverenigingen. “Het is slikken of stikken.”

De voetbalverenigingen poogden de gemeenteraad al verschillende keren op andere gedachten te brengen. Zo schreven ze afgelopen week een open brief en startten ze een online petitie die al meer dan 1400 keer is ondertekend. De voetbalverenigingen roepen de gemeenteraadsleden op om tegen de extra subsidieregeling en de – in hun ogen – verplichte ondertekening van de ‘1/3e-2/3e regeling’ te stemmen. Volgens hen betekent die regeling namelijk hun doodsvonnis.

Maar de atletiekvereniging ziet dat anders. “De gemeenteraad is al jaren aan het praten over allerlei mooie regelingen, maar ondertussen staan wij al een tijdje stil”, zegt Stokman. De vereniging hoopt dat het extra geld zo snel mogelijk vrijkomt, zodat ze door kunnen met hun plannen. “Als er nu niet wordt besloten om het geld vrij te maken, dan kunnen wij niet vervangen en verliezen we binnen afzienbare tijd onze leden, omdat we gewoon geen goede accommodatie hebben.”

Dat ze dan akkoord gaan met de ‘1/3e-2/3e regeling’, daar zit de atletiekvereniging niet zo mee. “Die regeling is al besloten in 2020. Daar kunnen wij niets meer aan veranderen. Er moet nu geld vrijkomen, zodat we door kunnen. We vragen de gemeente wel om maatwerk. Dat we gezamenlijk optrekken en kijken hoe het gaat.”

Raadslid opgestapt

De verenigingen zijn dus verdeeld, maar hoe zit dat in de raad? Ook raadsleden lijken verdeeld over het onderwerp. Coalitiepartijen lijken in te stemmen met het beleid van het college, terwijl de oppositiepartijen met uitzondering van ChristenUnie-SGP juist tegen het beleid zijn.

Dan is er ook nog eens discussie binnen de verschillende partijen. Zo stapte raadslid Douwe van der Wal (PvdA) gisteren op, omdat hij het niet eens is met de bezuinigingsplannen van het college. Dat is opmerkelijk, want de PvdA zit in de coalitie.

Het belooft vanavond dus een spannende avond te worden. Raadsleden beslissen over de toekomst van de sportverenigingen in hun gemeente. En die toekomst ziet er niet voor iedereen rooskleurig uit.