Raad laat Loenens gemengd wonen plan over aan college en geeft sturing aan ontwikkelingen TIM Stichts Vecht

Op dinsdag 7 maart kwam de gemeenteraad van Stichtse Vecht in het Koetshuis in Breukelen bij elkaar. Als belangrijke bespreekstukken stond het project gemengd wonen in Loenen aan de Vecht op de agenda. Daarnaast werden moties behandeld met betrekking tot de ontwikkelingen en huidige tekorten van Tim Stichtse Vecht. 

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 7 maart

Project gemengd wonen Loenen aan de Vecht

Op het vierde veld op sportpark de Heul wil de gemeente 40 tijdelijke woningen realiseren. Om het project op korte termijn te realiseren is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Deze verklaring is een instemming van de raad voor het verlenen van de omgevingsvergunning waarna het project in handen van het college van B&W wordt gegeven. De raad stemde in met deze verklaring maar wees de wethouder op het beter verzorgen van de communicatie en participatie. Volgens een merendeel van de raad was deze onvoldoende. Mieke Hoek Het Vechtse Verbond: ‘Geen communicatie is geen participatie. Gewoon nul.’ Babette de Vries VVD: ‘Het is duidelijk dat die wake-up call er is.’ Tineke de Vries SP: ‘What is new zou ik bijna zeggen.’ Wim Ubaghs BVNL: ‘De grootste gemene deler van al die processen is gewoon het gebrek aan communicatie.’

Ontwikkelingen TIM Stichtse Vecht

Met betrekking tot de tekorten bij TIM Stichtse Vecht maken de gemeente, de politiek en de inwoners zich grote zorgen. Dat was voor de VVD dan ook de reden om door middel van een motie een procesvoorstel in te dienen met als doel sturing te geven aan het proces. De verwachting is dat dat dit jaar nog leidt tot duidelijkheid waarna de politiek besluiten kan nemen over de betaalbaarheid van de noodzakelijk zorg van inwoners. Ook de linkerflank van de raad kwam met een eigen motie.

Sophia Jeddaoui PvdA: ‘Discussie over de zorg lijkt in de raad wel paniekvoetbal. Terwijl wij de ogen op de bal hebben, vraagt de inwoner zich af wat er zich hier nu afspeelt.’ Tineke de Vries: ‘Inwoners zijn niet dom. Die snappen heus wel dat financiële tegenvallers ergens vandaan gehaald moeten worden.’ Rick Nederend VVD: ‘Het is een open einde regeling dus de zorg wordt gewoon betaald. Dus inwoner wees gerust.’ Het procesvoorstel van de VVD werd aangenomen, het voorstel van de PvdA (de inwoner centraal) werd niet door de raad omarmd.

Met het aannemen van de motie van de VVD en andere indieners gaat wethouder Polman verder in gesprek met TIM Stichtse Vecht op basis van de bevindingen van het BDO-rapport, wordt er in mei een informatieve commissie gehouden actuele ontwikkelingen en de (definitieve) resultaten voor 2022 en zal in juni meer duidelijkheid moeten komen over scenario’s voor 2023, met een mogelijke doorkijk naar 2024. Dit dit mogelijk leidt naar politieke keuzes op het gebied van verhoging van de inkomsten (verhogen van de belastingen), verschuiven van gelden, bezuinigen op zorg of een combinatie ervan zal later in dit jaar duidelijk worden.

Integrale uitzending Rondom de Raad 7 maart