Raad neemt kadernota 2022 aan


Met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen is de kadernota 2022 van de gemeente Stichtse Vecht aangenomen. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar een begroting te maken. Tijdens de Algemene Beschouwingen grepen politieke partijen de mogelijkheid aan om hun mening te geven over het beleid van het gemeentebestuur.

De coalitiepartijen PvdA, VVD, Lokaal Liberaal en CDA zijn - gezien de omstandigheden - tevreden met een sluitende begroting zonder verhoging van gemeentelijke belastingen. Vanuit diverse oppositiepartijen kwam vooral een negatief getint geluid en kritische nood op het beleid. Samen Stichtse Vecht pleitte voor het opstarten van een artikel 12 status met als doel stichtse Vecht onder financiële curatele te stellen door het Rijk. Dit werd niet gedragen door de raad. ChristenUnie-SGP pleitte voor meer rust voor inwoners en samenleving. PVV pleitte voor 'redt de rechtstaat, deel 1'. Volgens de partij zijn het maken van plannen in bijvoorbeeld U16 verband illegaal omdat het in strijd is met het Unierecht. GroenLinks pleitte voor het organiseren van een raadsconferentie nog voor de verkiezingen om vooraf kaders te stellen voor een dualistisch bestuur. Volgens GroenLinks worden er door het college van B&W en de coalitiepartijen deals gesloten.