Raad neemt met grote meerderheid kadernota 2024 aan

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 4 juli met een grote meerderheid de Kadernota 2024 aangenomen. 

Kadernota

Ieder jaar stelt de gemeente een kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar een begroting te maken. In de begroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. Door middel van moties en amendementen krijgt de raad de mogelijkheid om aanpassingen op het voorgestelde beleid toe te voegen.

College en coalitie stevig in het zadel

Uit de behandeling van het ambtelijke stuk blijkt duidelijk dat het college van B&W samen met haar coalitie stevig in het zadel zit. Hier en daar werden accenten en richtingen tijdens de Algemene Beschouwingen geuit, maar aanpassingen en toevoegingen op het beleid in de zin van moties en amendementen waren er vanuit de coalitie van Lokaal Liberaal, VVD, Streekbelangen en D66 niet.

Geen deuk in een pakje boter

Die kwamen wel uit de hoek van de oppositie waarin de PvdA koploper was als initiatiefnemer. Zoals vaker kan de oppositie politiek gezien geen deuk in een pakje boter slaan. Met als gevolg dat van de 7 voorgestelde wijzigingen in een motie en amendementen er 1 werd aangenomen door de raad. Dit betrof de viering van 50 jaar Maarssenbroek waarin de raad goedkeuring gaf om maximaal € 40.000,- uit het leefbaarheidsbudget te financieren voor activiteiten georganiseerd door inwoners. Het was raadslid van Rossum-Rengelink van het CDA die terecht wees op het voorhanden zijn van voldoende budgetten voor de andere 11 kernen van Stichtse Vecht.

SP gebruikt theatraal 'de kaasschaaf'

De SP had geen succes met haar motie om openbare toiletten aan de Maarsseveense Plassen te realiseren. Deze motie werd gesteund door de PvdA en GroenLinks. De meerderheid van de raad zag het echter niet zitten in de motie en steunde de wethouder om eerst het algemene beleid uit te gaan voeren. Daarnaast stelde de wethouder vraagtekens bij gebruik, beheer, onderhoud en dergelijke. De SP had overigens deze specifieke vergadering een actieve theatrale bijdrage in petto. Met het gebruik van een kaasschaaf en een ‘dikke portemonnee’ benadrukte  fractievoorzitter Tineke de Vries het standpunt van de 1-zetelpartij. Ook na afloop van de raad uitte de partij in een persbericht met grote worden kritiek op het democratisch genomen besluit van de raad: ‘Stichtse Vecht is te lui, te dom of te rechts om de duizenden recreanten aan de Maarsseveense Plas tegemoet te komen om een paar toiletgebouwtjes te plaatsen. Ze hebben letterlijk schijt aan de volksgezondheid.' 

Eerder aangenomen motie

Eerder - op 2 juni 2020 - nam de gemeenteraad van Stichtse Vecht de motie 'Openbare inclusieve toiletten' aan. Deze motie moet er voor zorgen dat er in Stichtse Vecht op termijn meer openbare toiletten worden gerealiseerd. Deze motie werd destijds door de volledige raad aangenomen. 


Meer nieuws