Raad neemt na jaren van debat historisch besluit locatie afvalscheidingsstation

Na een eerder besluit van de raad in 2018 om één afvalscheidingsstation in Stichtse Vecht te realiseren in Breukelen, heeft de raad op 28 juni besloten om dit station te vestigen op het industrieterrein de Corridor.

Door middel van een motie ingediend door de PVV en ondersteund door Samen Stichtse Vecht vroeg fractievoorzitter Wim Ubaghs aandacht voor het verkeer in de nieuwe situatie. Deze motie werd niet gesteund door de gemeenteraad. Wethouder Wisseborn gaf aan dat de verkeerssituatie in het specifieke gebied wordt meegenomen in een uitgebreid verkeersonderzoek naar het knooppunt Breukelen. Daar zal de raad later dit jaar over worden geïnformeerd.

Met de keuze van de nieuwe locatie van het nieuwe afvalscheidingsstation in Breukelen aan de Corridor in de toekomst heeft de raad na jarenlange politieke behandeling een historisch besluit genomen. Naast het afvalscheidingsstation wordt aan de Corridor ook de Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot en een compact Circulair Ambachtscentrum op hetzelfde perceel gerealiseerd. Er wordt door de gemeente een investeringskrediet beschikbaar gesteld om de faciliteiten en benodigde verkeerskundige aanpassingen uit te kunnen voeren.

Naar verwachting zal het station in 2024 worden gerealiseerd. 


Meer nieuws