Raad start het nieuwe jaar met overvolle agenda

Op woensdag 12 januari (en waarschijnlijk ook 13 januari) vergadert de raad van Stichtse Vecht. De raadsvergadering van 21 december wordt dan voortgezet. Deze was geschorst na twee avonden van vergaderen. 

Gezien de overvolle agenda van de raad is er de verwachting dat het vervolg van de raadsvergadering van 21 en 22 december 2021 wordt uitgesmeerd over 12 en 13 januari 2022.  Een groot aantal onderwerpen dienen nog ter besluitvorming behandeld te worden. Het gaat om de onderwerpen Kockengen Waterproof, uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed, vervanging van de Verkeersregelinstallaties aan de Burgemeester Waverijnweg in Maarssen, het Rekenkameronderzoek Afvalinzameling Stichtse Vecht, omgevingsvisie Stichtse Vecht, transitie visie warmte, wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening en het vaststellen van de participatieleidraad.

Daarnaast worden tal van moties zoals een motie inzake geen windmolens aan de gemeentegrens, mondkapjes voor scholieren, opkoopbescherming op de woningmarkt en de samenstelling van het Presidium (de agendacommissie van de raad) behandeld. 

Het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht zendt beide avonden live uit op haar televisiekanaal (Ziggo kanaal 44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1232) en live stream. De uitzending op woensdag 12 en donderdag 13 januari starten om 19.15 uur.