Raad unaniem over aanpassing WMO-beleid

Unaniem heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht besloten om indicaties voor onbepaalde tijd binnen de WMO mogelijk te maken voor voorzieningen wanneer er sprake is van een levenslange beperking of aandoening en er geen zicht is op verbetering.

Het college van B&W stond positief tegenover de motie. In de raad was er discussie over de ‘onbepaalde tijd’ van de strekking van de motie. Sarah van Lindenberg-Hess (CDA): ‘Wij willen het niet dichtspijkeren maar mijn zorg is wel dat onbepaalde tijd is een leven lang. En er kan in een leven heel veel gebeuren.  Ten goede maar ook ten kwade.’ Wim Ubaghs BVNL: ‘Ik worstel daar ook mee. Er kunnen medische ontwikkelingen zijn dat de prognose anders wordt.’  

Die zorgen werden weggehaald door wethouder Polman: ‘Het kan zijn dat er kleine kanttekeningen bij zitten maar die ziet u dan wel in de uitwerking die ik u zal toesturen. Dat heeft mijn inziens niet zo zeer aan de medische indicatie te maken maar meer aan de kant van het checken van PGB’s omdat dat nu eenmaal steekproefsgewijs moet en dat soms voorzieningen nog weer even getoetst moeten worden of dat er gewoon voorzieningen versleten zijn na verloop van tijd.’ 

De ingediende motie van GroenLinks en gesteund door Samen Stichtse Vecht, de SP, D66, Het Vechtse Verbond en de PvdA werd unaniem door de raad aangenomen.