Raad van State duidelijk: Bouw project Wilhelminastraat kan doorgaan

Twee Breukelse inwoners zijn naar de Raad van State geweest vanwege hun bezwaren tegen de komst van twaalf levensloopbestendige appartementen aan de Wilhelminastraat in Breukelen. De Raad van State verklaart het betoog van de inwoners ongegrond; het project kan doorgaan. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Het plan en de omgevingsvergunning voorzien in de bouw van twaalf levensloopbestendige appartementen op het perceel aan de Wilhelminastraat in Breukelen. Het gebouw komt in de plaats van tien bestaande duplexwoningen waarbij Woningbouwstichting Vecht en Omstreken de eigenaar is van het perceel. Het bestemmingsplan werd destijds unaniem door de raad van Stichtse Vecht aangenomen. 

De inwoners hadden de nodige kritiek op de plannen. Zo betoogden zij dat er onvoldoende gelegenheid is geweest voor inspraak over het bestemmingsplan. Ook stelden zij dat het plan ten onrechte voorziet in de parkeergelegenheid op het achterterrein van het perceel. Betreffende bewoners vrezen dat het gebruik van het achterterrein als parkeerplaats leidt tot de nodige overlast. Ook de komst van warmtepompen en het ontbreken van geluidswerende maatregelen stemden de bewoners tot ontevredenheid. De Raad van State oordeelde op 4 augustus jongstleden dat de beroepen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ongegrond zijn. 

De raad van Stichtse Vecht ging eerder akkoord met het plan