Raad zegt in meerderheid ‘nee’ tegen motie ‘Ouderen hebben recht op inburgering'

Dinsdag 7 februari kwamen raadsleden bij elkaar in het Koetshuis in Breukelen. Naast hamerstukken stond als bespreekstuk alleen de motie van de PvdA: ‘Ouderen hebben recht op inburgering’ op de agenda. Met een grote meerderheid zei de raad ‘nee’ tegen deze motie. (Foto Robbert Oelp - RTV Stichtse Vecht).

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 7 februari

Motie ‘ouderen hebben recht op inburgering’

De motie van de PvdA - die mede ingediend werd door de SP, GroenLinks en Samen Stichtse Vecht - had ten doel om statushouders die de gemeente toegewezen krijgt en die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt een vrijwillige inburgeringscursus aan te bieden. De partijen vinden dat leeftijd geen rol mag spelen bij inburgering en daarmee ook de naturalisatieprocedure. Sophia Jeddaoui van de PvdA: ‘Deze inwoners worden nu van het kastje naar de muur gestuurd.’ Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht: ‘Wij hebben allemaal bij toetreding van ons vak een eed afgelegd waarbij we trouw zijn aan de Koning en de grondwet. Ik dien de grondwet en ik vraag u datzelfde te doen.’ Volgens de indieners van de motie mag er geen leeftijdsgrens worden gesteld aan inburgeren en is leeftijdsdiscriminatie bij de wet niet toegestaan.

Politieke reactie

Wethouder van Vliet (Streekbelangen): ‘Wat u vraagt in de motie dat bieden wij al. De bibliotheek heeft een passend aanbod.’ Daarnaast vinden veel partijen dat dit vraagstuk hoort op het bordje van de minister. Lisanne Peelen (D66): ‘We hebben namelijk te maken met een weeffout in de wetgeving.’ Sarah van Lindenberg - Hess: ‘We vinden dat dit een omissie is dat opgelost moet worden op landelijk niveau.’ Ronald van Liempdt (Lokaal Liberaal): ‘Moet je je eigenlijk niet afvragen of het niet beter zou zijn om bij de minister aan te dringen om de strenge voorwaarden voor naturalisatie van 65+’ers aan te passen.’

Vreemdelingen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn voor de aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd uitgezonderd van de inburgeringsplicht, maar voor naturalisatie geldt deze uitzondering niet. Met 22 stemmen tegen en 6 stemmen voor werd de motie niet aangenomen.

Hamerstukken

Naast de motie werden tal van moties aangenomen waaronder de actualisatie van de grondexploitatie en kapitaalslastenberekening van het Tienhovense dorpshuis De Veenkluit. Ook het aanvullende krediet voor het project ‘omgekeerd inzamelen’ kon rekenen op de meerderheid van de raad. De financiering vindt plaats door een verhoging van de afvalstoffenheffing vanaf 2024.

Nieuw commissielid

Voor de SP had de gemeenteraadsvergadering nog een feestelijk tintje. De heer Janssen werd benoemd en beëdigd als commissielid voor de partij. De volgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 7 maart. Vanaf volgende week staan er weer commissies op de politieke agenda.

Integrale uitzending Rondom de Raad

De gehele uitzending van Rondom de Raad van 7 februari is terug te kijken op dit platform: