Raadsleden komen over de brug

Raadsleden van de VVD, PvdA, CDA, Streekbelangen, GroenLinks en Lokaal Liberaal kwamen afgelopen zaterdag over de voetbrug over de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis. Zij kwamen daar op uitnodiging van de Fietsersbond Stichtse Vecht om aan den lijve te ervaren hoe lastig het is om met een fiets dit bruggetje te passeren. In de raad wordt binnenkort besproken hoe de brug kan worden vervangen zodat fietsers en wandelaars met meer gemak de brug over kunnen.

Unaniem waren de raadsleden van oordeel dat het voor de meeste fietsers een welhaast onneembare barrière is, zeker voor ouderen, maar ook voor fietsende gezinnen en fietsende raadsleden! Het was prachtig weer en de raadsleden en belangstellende passanten hadden hun handen vol aan het overzetten van de fietsers. De Fietsersbond Stichtse Vecht hoopt dat deze ervaring leidt tot een snellere besluitvorming omtrent het bruggetje. Het was de Seniorenraad die als eerste 25 jaar geleden attendeerde op de onmogelijkheden van het bruggetje.

De situatie met betrekking tot de fietsbrug lijkt complex te zijn waarbij diverse partijen bij zijn betrokken.