Raadslid Habes over leerlingenvervoer: 'Als raadslid ben ik radeloos'

Fractievoorzitter en raadslid Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht zit bovenop de problemen rondom het leerlingenvervoer. Ze heeft maar één doel: 'Het probleem bij de wortels aanpakken.' Habes heeft haar lokale conclusies gedeeld met de vaste kamer commissie OCen W van de Tweede Kamer met als doel dat de situatie in Stichtse Vecht wordt meegenomen in het Ronde Tafelgesprek van 12 oktober. De gemeente daarentegen werkt aan onorthodoxe oplossingen en verkent alle mogelijkheden. Ondanks dat hebben partijen elkaar in dit dossier niet gevonden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Insprekers

Habes verzoekt de vaste kamer commissie te luisteren naar de drie insprekers die eerder hun relaas deden in de gemeenteraadsvergadering van 27 september jongstleden: 'Als raadslid ben ik radeloos. Ik zou zo graag het probleem bij de wortels aanpakken en heb daarbij ook uw hulp nodig. Als lokale volksvertegenwoordiger heb ik bewoners gevraagd te komen inspreken. En zij waren zo moedig dat te doen. Ik wil u verzoeken deze insprekers uw aandacht te geven. Luister wat ze u en mij te vertellen hebben.'

Personeelstekorten

Habes: 'Landelijk en zeker lokaal is het leerlingenvervoer onderhevig aan grote personeelstekorten, dat moge overduidelijk zijn. Dat neemt niet weg dat bij passend onderwijs, gezocht moet worden naar passend vervoer.'

Habes is gefrustreerd over de handelswijze. Zij voelt zich redelijk eenzaam staan in dit dossier: 'Ik ben het zat. Na 2 weken gedoe heeft de inspreker nog geen passende oplossing  voor het vervoer van zijn kind. De gemeente zit er bovenop. Maar men verwacht dat de gecontracteerde vervoerder het probleem oplost. Ik heb donderdag weer aan de telefoon gehangen zowel met wethouder als de burgemeester. Ik ben nu gaan bellen en mailen met het samenwerkingsverband Passenderwijs. Zij krijgen inderdaad ook signalen binnen van o.a. Ronde Venen. Ik heb gemaild met Sterk Vo en met de vaste Kamercommissie over, die morgen een rondetafelgesprek voeren over leerlingenvervoer.'

Reactie gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht bestrijdt niet dat personeelstekorten de grote boosdoener is van problemen maar stelt wel degelijk achter de schermen hard te werken aan oplossingen: 'We kennen de situatie van deze leerlingen en hun ouders, de scholen en de chauffeurs en we zijn ons bewust van de impact op hen. De krapte op de arbeidsmarkt is een landelijk probleem en dat maakt het lastig om op te lossen. Daarom kijken we samen met de vervoerder, de ouders en de scholen naar onorthodoxe oplossingen om de leerlingen toch op tijd van en naar hun school te krijgen. Denk aan een fietsmaatje, het aanschaffen van een passende fiets, onder begeleiding in het OV of dat we deze periode de ouders vragen zelf voor een oplossing te zorgen en hen daarbij tegemoet komen in de kosten. We verkennen alle mogelijkheden, ook die niet binnen de gebruikelijke aanpak vallen, maar we realiseren ons dat het ingewikkeld is.'

Eerder opgenomen interview uit Rondom de Raad

In de live uitzending van Rondom de Raad van 27 september lichtte Habes de situatie rondom het leerlingenvervoer al toe: