Raadsvergadering 7 maart 2023

De gemeenteraad gaat onder andere een besluit nemen over de versnelde route voor de tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht, het Integraal Veiligheidsplan en meerdere moties over TIM Stichtse Vecht. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Op de agenda

· Benoeming en beëdiging commissielid VVD

· Aanpassing Algemene Verklaring van geen Bedenkingen tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht

· Zienswijze Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026

· Moties Vreemd aan de agenda - inzake TIM Stichtse Vecht

Hamerstukken

· AVU wijziging gemeenschappelijke regeling

· Investeringsbijdrage buitensport

· Gemeentefonds Decembercirculaire 2022

· Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

· Benoeming lid Raad van toezicht Wereldkidz

Aanpassing Algemene Verklaring van geen Bedenkingen - tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht

De raadsfracties bespreken het mogelijk maken van het ‘Gemengd wonen project’ voor starters en (dreigend) daklozen op sportpark ‘De Heul’ in Loenen aan de Vecht. Het gaat om het plaatsen van 40 flexibele woonunits. De raad buigt zich over de vraag om in te stemmen met de “Algemene Verklaring van geen Bedenkingen omgevingsvergunning”. Als de raad instemt met het voorstel kan er direct een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het proces van een raadsvoorstel is dan niet nodig wat zorgt voor een aanzienlijke versnelling. Dit is nodig omdat een deel van de financiering voor dit project aan het einde van dit jaar ten einde komt en daarna niet meer beschikbaar is.

Zienswijze Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026

Iedere vier jaar worden er op regionaal niveau prioriteiten bepaald voor de verdeling van politiecapaciteit. De raad wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. De commissie Fysiek Domein en Bestuur en Financiën van 21 februari 2023 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De fractie BVNL heeft een amendement aangekondigd, deze is aan de agenda toegevoegd en heeft betrekking op ‘meer blauw’ op straat.

Motie Vreemd aan de agenda VVD e.a. - inzake TIM Stichtse Vecht

TIM Stichtse Vecht is de uitvoerende instantie die in onze gemeente hulp biedt op het gebied van de jeugdhulp, wijkteams, en WMO-begeleiding. De organisatie heeft ernstige, financiële tekorten. Bij de commissie Sociaal Domein van 14 februari 2023 is een motie aangekondigd door de VVD en andere fracties om het college richting te geven om verdere gesprekken met TIM SV aan te gaan. De motie is aan de agenda toegevoegd. Meerdere moties over dit onderwerp zijn niet uitgesloten.

Kijk live mee!

Je bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Of kijk live mee met Rondom de raad via de kanalen van RTV Stichtse Vecht. Vanaf 19:10 uur met interviews en duiding van het politieke nieuws. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream op de gemeente website. De dag na de vergadering is deze daar ook ondertiteld terug te zien.

Locatie en tijd

Locatie: Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen

Tijden: dinsdag 7 maart, 19:30 uur

-

Binnenkort op de agenda

Informatieve commissie I, 14 maart 2023, 19:30 uur

- Stroomstoringen Stedin

- Regioplan u16 beschermd wonen 2023-2028

Informatieve commissie II, 14 maart 2023, 19:30 uur

- Ontmoetingslocaties voor ouderen

- Inburgering en rol van de gemeente