[Regio]: Karakteristiek Utrechts landschap herstellen

Kleine landschapselementen, zoals houtsingels, geriefbosjes en boomgroepen, waren een
essentieel onderdeel van het karakteristieke Utrechtse landschap. De Natuur en Milieufederatie
Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht zetten zich de komende jaren in om dit karakteristieke
Utrechtse landschap te herstellen met een Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen. Inwoners,
grondbezitters, ambtenaren, agrariërs en groene vrijwilligers zijn welkom op de startbijeenkomst
op donderdag 2 november in Boerderij De Weide Blik bij Driebergen.

Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen

Op donderdag 2 november vanaf 13:30 lanceren de twee natuur- en milieuorganisaties het
Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen, tijdens een startbijeenkomst in Boerderij De Weide Blik
bij Driebergen. Tijdens dit evenement delen we inspiratie, bekijken we landschapselementen rondom
de boerderij en gaan we in gesprek over de voordelen en mogelijkheden van een divers landschap.
Naast Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht komt ook schrijver Kenneth Rijsdijk (bekend van
zijn boek ‘Heg: een behaaglijk landschap voor mens en natuur’) een praatje houden. Dit evenement is
de eerste in een reeks waarin Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht
informatie en inspiratie over landschapselementen delen.

Verlies landschapselementen

Kleine Landschapselementen zoals houtsingels, geriefbosjes en boomgroepen, waren een essentieel
onderdeel van het karakteristieke Utrechtse landschap. Eeuwenlang was dit landschap intact. Tot een
eeuw geleden. In 1900 bestond er nog 450.000 kilometer aan landschapselementen in Nederland. De
laatste eeuw hebben we volgens schattingen bijna 60% van deze landschapselementen verloren,
vooral door ruilverkaveling, schaalvergroting van de agrarische bedrijven en verstedelijking. Deze
ontwikkelingen veranderden hoe de provincie Utrecht eruitzag, aanzienlijk.

Belang traditioneel landschap

Het traditionele Utrechtse landschap vol kleine landschapselementen was niet alleen mooi, levendig
en gevarieerd. Kleine landschapselementen bieden ook veel ecologische voordelen: de bevordering
van biodiversiteit, opslag van CO2 en water, vermindering van hittestress en fijnstof en een
verbetering van het dierenwelzijn. Het verdwijnen van vertrouwde landschapselementen heeft
daarnaast emotionele gevolgen. Sinds 2016 is hier een woord voor: landschapspijn, een gevoel van
heimwee naar een landschap dat niet langer bestaat.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de startbijeenkomst op donderdag 2 november. Het evenement is voornamelijk interessant voor mensen die land beschikbaar hebben
waar ze eventueel landschapselementen op willen plaatsen, of mensen die meer willen weten over
hoe ze deze praktisch kunnen aanleggen. Het evenement is ook erg relevant voor overheden, zoals
waterschappen, provincie en gemeentes. De middag is gratis toegankelijk, maar er is beperkte plek
beschikbaar.

Dit project wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Waterschap Amstel Gooi en
Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe.