[Regio] Schoonmakers zijn in Midden-Utrecht broodnodig

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht ontvingen in december meer mensen een WW-uitkering. De sombere economische verwachtingen zijn daarmee nog niet duidelijk te zien in de WW-ontwikkeling. Ook de schoonmaakbranche heeft te maken met ernstige personeelstekorten. Het aantal schoonmakers met een WW-uitkering bleef nagenoeg gelijk en is voorlopig onvoldoende om alle openstaande vacatures voor schoonmakers in Midden-Utrecht op te vullen.

Kleine toename WW-uitkeringen in regio Midden-Utrecht

Eind december telde Midden-Utrecht 6.752 WW-uitkeringen. Dat is 1,4% van de beroepsbevolking in deze regio. Het aantal WW-uitkeringen nam er in december toe met 16 uitkeringen (+0,2%) ten opzichte van november 2022. De stijging kwam vooral vanuit de uitzendbureaus, overige commerciele dienstverlening en groothandel. Daartegenover staan enkele sectoren met een afname van de WW, zoals zorg & welzijn, horeca & catering en onderwijs. Daarmee lijkt voorlopig een einde gekomen aan een maandenlange daling. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 1.965 (-22,5%).

Veel werk in de schoonmaak, ook in Midden-Utrecht

Na de uitbraak van het coronavirus in 2020 daalde de vraag naar schoonmakers landelijk met zo’n 10% en gingen veel schoonmakers als reactie daarop in andere sectoren werken. Het ging hier vooral om jongeren. Ook werken er in de schoonmaak veel arbeidsmigranten. Voor arbeidsmiganten was het in de coronaperiode echter minder makkelijk om naar Nederland te komen, waardoor er vanuit die groep minder mensen beschikbaar waren voor schoonmaakwerk. Het gekrompen aanbod van schoonmakers is vooral nu goed voelbaar op de arbeidsmarkt omdat de vraag naar de diensten van schoonmakers na de coronaperiode weer fors is gestegen. In het derde kwartaal van 2022 stonden er landelijk 15.600 vacatures voor schoonmakers open.

Ook in Midden-Utrecht is een groot tekort aan schoonmakers. Vergeleken met twee jaar eerder is het aantal openstaande vacatures voor schoonmakers met 108% gestegen naar 750. Bij UWV in Midden-Utrecht stonden eind 2022 ongeveer 97 schoonmakers met een WW-uitkering ingeschreven. Het zijn vooral schoonmakers in kantoren, bedrijven, hotels en instellingen. Vergeleken met twee jaar eerder is dit aantal met 56% gedaald.

Schoonmaakwerk opstap naar baanzekerheid

UWV heeft op 12 januari 2023 de publicatie Minder schoonmakers, maar niet minder werk uitgebracht. In deze publicatie over werken in de schoonmaak wordt onder meer gemeld dat ongeveer 4 op de 10 schoonmakers in deeltijd werkt. Hiervoor is vaak bewust gekozen. Toch is er sinds 2018 een verschuiving zichtbaar waarbij het aantal contracturen iets is toegenomen. Hierdoor zijn per saldo minder schoonmakers nodig. Uit onderzoek van Schoonmakend Nederland blijkt dat 23% van de schoonmakers binnen de branche meer uren wil werken. In de publicatie valt ook te lezen dat het tekort aan schoonmakers eveneens wordt veroorzaakt door vergrijzing van de sector. 1 op de 3 schoonmakers is 55 jaar of ouder. Dit leidt tot een vervangingsvraag, waarvoor de komende periode instroom van nieuw personeel nodig is. De schoonmaaksector biedt goede kansen op duurzaam werk voor laagopgeleide werkzoekenden. Immers, instappen zonder veel werkervaring of voorkennis is mogelijk en vaak een opstap naar ander werk of een opleiding.

‘De schoonmaakbranche kampt helaas nog steeds met een minder positief imago. De sector doet er alles aan om daar verandering in te brengen,’ vertelt Bert van de Geijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Er worden bijvoorbeeld nieuwe technologieën ingezet zoals het gebruik van sensoren om vuil te traceren. Hierdoor wordt het werk gemakkelijker en kwalitatief beter uitgevoerd. Ook is er toenemende aandacht voor taakverbreding, werkplezier, digitalisering en personalisatie. Verder worden in de cao hogere jeugdlonen, weeklonen en all-in lonen afgesproken. Ook interessant is dat de sector experimenteert met nieuwe wervingsmethoden zoals Open hiring: iedereen krijgt een baan zonder een zwaar sollicitatiegesprek en wordt opgeleid.’


Meer nieuws