Regionale en lokale bestuurders en raadsleden lopen niet warm voor vermindering van luchtvaartschade

De Werkgroep Toekomst Schiphol heeft in april een petitie uitgezet onder bestuurders en gemeenteraadsleden in de Schiphol regio met als doel vermindering van luchtvaartschade te realiseren. Het aantal ondertekenaars van de petitie (15) is zeer mager. 

De Werkgroep Toekomst Schiphol (WTL) werkt sinds 2009 samen met bewonersorganisaties en ORS- clustervertegenwoordigers aan de vermindering van negatieve effecten door luchtvaart. De aanpak van vermindering van luchtvaartschade staat bij de werkgroep voorop: ‘We moeten veel sneller CO2-uitstoot verminderen en verbruik van fossiele olie afbouwen. De luchtvaart moet evenredig bijdragen aan reductie van CO2 en stikstof, terwijl de geplande maatregelen (zuiniger vliegen en biobrandstof) te kort schieten voor daadwerkelijke vermindering.’

De werkgroep heeft in april een petitie uitgezet onder regionale bestuurders en gemeenteraadsleden in de regio ‘Schiphol’: ‘Wij organiseren een petitie waarvan de ondertekenaars het kabinet verzoeken alle negatieve effecten van luchtvaart effectief te beperken met een passend, lager plafond op het luchtverkeer op Schiphol. Naast stikstof en CO2 gaat het om kankerverwekkende emissies, geluidhinder met slaapverstoring en bedreiging van de noodzakelijke woningbouw. Waarschijnlijk doen deze effecten zich ook in uw gemeente voor.’

Ook de bestuurders en gemeenteraadsleden van de gemeente Stichtse Vecht ontvingen het verzoek met toelichting: ‘Het Rijk moet opkomen voor de mens, de natuur en het klimaat. De luchtvaartschade moet fors verminderen. De maatregelen van de luchtvaartsector zijn ontoereikend. Compensatie door derden is contraproductief. Beperking van het vliegverkeer onder een daarbij passend plafond is onvermijdelijk.’

Tot op heden hebben in totaal 15 bestuurders / gemeenteraadsleden in de gehele regio van Schiphol de petitie ondertekend. Van daaruit kan geconcludeerd worden dat het gedachtegoed van de Werkgroep door lokale bestuurders en gemeenteraadsleden niet wordt gedeeld.