[Regionieuws] - Aanmeldingen bewonersorganisaties Maatschappelijke Raad Schiphol lopen voorspoedig

Op 1 juli wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht, waar bewoners van gebieden rondom Schiphol een belangrijke stem in hebben. Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden om mee te stemmen over de vertegenwoordiger die namens hun woongebied plaatsneemt in de MRS: een kleine 3 weken vóór de deadline hebben al veel bewonersorganisaties een vooraanmelding gedaan. Inmiddels hebben voor alle kiesgebieden rondom de luchthaven bewonersorganisaties een vooraanmelding gedaan; de MRS heeft op hun website een overzicht gemaakt van de aangemelde bewonersorganisaties per bewonersgebied. Bewonersorganisaties van de 10 bewonersgebieden hebben nog tot en met 28 mei om zich te registreren. 

De MRS neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over verbetering van de leefomgeving rondom de grootste luchthaven van ons land. De minister heeft de plicht te reageren op de adviezen. Naast 10 bewonersvertegenwoordigers bestaat de MRS uit 5 belangenorganisaties en worden zij ondersteund door 5 à 6 experts. MRS-voorzitter Eddy van Hijum zegt hierover: “Het is van groot belang dat de stem van omwonenden van Schiphol vertegenwoordigd is en gehoord wordt. We zijn daarom ook blij met de betrokkenheid van de bewonersorganisaties die zich al hebben aangemeld, en roepen alle andere organisaties op om dit ook snel te doen.”

Op dinsdagavond 16 mei organiseert het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) in Castricum een informatieavond. Eddy van Hijum geeft hier een toelichting op de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol.

Deadline voor het aanmelden nadert

Geïnteresseerde bewonersorganisaties kunnen tot en met 28 mei de registratie rond maken en samen met andere deelnemers het verschil maken voor een beter Schiphol. Per 50 leden kunnen bewonersorganisaties één kiespersoon afvaardigen, die dan namens de organisatie stemt over de samenstelling van de clustervertegenwoordiging. Organisaties die nog niet alle benodigde informatie hebben maar wel mee willen doen, kunnen een vooraanmelding doen. Hiermee laten ze weten mee te willen doen aan de verkiezingen en worden gepubliceerd op de website van de MRS, zodat bewoners van kiesgebieden zien dat zij zich bij hen aan kunnen sluiten.


Meer nieuws