[Regionieuws] Huib van Essen gekozen als lijsttrekker GroenLinks Provincie Utrecht

15 maart 2023.  Van Essen, die momenteel gedeputeerde is, kreeg tijdens de provinciale ledenvergadering op 26 november massale steun. Afdelingsvoorzitter Melody Deldjou Fard: “GroenLinks leden hebben zaterdag in een overgrote meerderheid voor Huib gestemd en zien hem als de ideale lijsttrekker om onze positie als grootste partij in de provincie Utrecht te behouden en verstevigen. We zijn trots om opnieuw met een fantastische lijst de komende periode in te gaan en te blijven strijden voor een duurzame en rechtvaardige provincie”.

Als gedeputeerde is Huib van Essen verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening en energie & klimaat. In de afgelopen jaren heeft hij op deze thema’s aansprekende successen geboekt. Zo stond hij aan de basis van de eerste Provinciale Omgevingsvisie met daarin hoge ambities voor meer betaalbare woningen, meer natuur en biodiversiteit, meer investeringen in openbaar vervoer en fiets en een versnelling van de energietransitie. Onder zijn leiding nam de provincie een voortrekkersrol in de energietransitie en de aanpak van klimaatverandering. De provincie ondersteunt nu zowel inwoners als ondernemers, maar ook lokale energiecoöperaties, zorginstellingen, scholen en alle gemeenten. Er is daarbij speciale aandacht voor mensen met een kleine beurs. Ook neemt de provincie meer regie om de ambities voor zonne- en windenergie waar te maken. Als klap op de vuurpijl werd recent bekend dat de regio Utrecht bijna 1 miljard euro krijgt van het Rijk voor investeringen in duurzame mobiliteit. Een succes waar Van Essen een belangrijk aandeel in had.

Bij de verkiezingen in 2019 werd GroenLinks voor het eerst de grootste partij in de provincie Utrecht. Met ruim 16% van de stemmen bezet de partij 8 zetels in de provinciale staten. Dankzij deze overwinning kon GroenLinks een stevig groen en sociaal stempel drukken op het coalitieakkoord. Van Essen wil in een volgende periode een verdere verduurzaming van de provincie realiseren: “We hebben geen tijd te verliezen om de klimaatcrisis, de wooncrisis en de ineenstorting van onze natuur te stoppen. Als GroenLinks weer de grootste partij wordt, kunnen we zorgen voor een verdere versnelling in de richting die we afgelopen jaren hebben ingezet. Deze tijd vraagt om leiderschap en de bereidheid tot duidelijke, soms ook lastige keuzes, maar ook een open, eerlijke en op samenwerking gerichte manier van besturen. Ook komende vier jaar zet ik mij daar graag voor in.”
 Naast de lijsttrekker werden op het provinciale ledenvergadering ook het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Huidig fractievoorzitter Marjolein van Elteren uit Woudenberg staat op de tweede plaats. De top twaalf wordt verder gevormd door Margriet van de Vooren (De Bilt), Erwin Virginia (Utrecht), David Oude Wesselink (Utrecht), Julia Matser (Utrecht), Ernst Hart (Utrechtse Heuvelrug), Marijke de Jong (Utrecht), Yvon Hoogendijk (Bunnik), Nelleke Groen (Utrechtse Heuvelrug), Ronald Franken (Utrecht) en Kees Oskam (Veenendaal). De traditionele bloemen werden dit keer vervangen door een duurzaam fruitpakket van eigen bodem.