Regionieuws: Leerlingen groep 7 en 8 al welkom op middelbare school

Regionieuws: Leerlingen groep 7 en 8 al welkom op middelbare school

Kinderen hebben baat bij ‘brede’ klassen, waarin leerlingen gemengd de lessen volgen tot en met tenminste de tweede klas. Op Academie Tien in Leidsche Rijn kunnen ook leerlingen uit groep 7 en 8 al terecht op de middelbare school: bij de Junioren. Op 8 juni is hierover een online informatieavond voor ouders en op 10 juni een open lesmiddag voor leerlingen.

Bij de Junioren wordt het beste van twee werelden gecombineerd, vanuit een samenwerking tussen obs Het Zand (SPO Utrecht) en Academie Tien (NUOVO Scholen). Dit levert veel voordelen op. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld les in hun eigen groep 7/8, met een vaste leerkracht in een vast lokaal. Maar ze krijgen óók les van vakdocenten, in bijvoorbeeld Engels, filosofie, mens & maatschappij, natuur & techniek en kunst & cultuur. Zo proeven de Junioren alvast aan de echte middelbare schoolvakken én maken kennis met de docenten die ze later ook krijgen. Dit doen ze aan de hand van grote vragen en in een unit, waar leerlingen van 10 tot 15 jaar van verschillende niveaus, leeftijden en studierichtingen van en met elkaar leren. Een Junior start bij Academie Tien in dezelfde unit waar hij of zij na vijf jaar afscheid neemt om naar de vmbo-, havo- of vwo-bovenbouw te gaan. Bovendien kunnen leerlingen op deze units alle vakken op verschillende niveaus volgen: bijvoorbeeld de talen op havo-niveau en de rest van de vakken op vmbo-niveau.

Soepele overgang
Het onderwijs op Academie Tien is daarmee zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. De vraag is niet: ‘welk niveau haal ik?’, maar ‘wat kan ik al goed, en waar kan ik nog beter in worden?’ Ieder kind volgt de eigen ontwikkeling. Maar dat gebeurt wel samen. Daardoor is ook de overstap naar de ‘echte’ brugklas heel soepel. Bovendien zorgt de nauwe samenwerking binnen de unit ervoor dat Junioren bij verschillende vakken kunnen verdiepen of verbreden, of wat extra tijd krijgen als zij dat nodig hebben, en dat de leerlijnen vanaf groep 7 tot de bovenbouw goed op elkaar afgestemd zijn

Voor het komende schooljaar is er nog plaats voor Junioren op Academie Tien, vanaf groep 7. Er staat meer informatie op www.academie-tien.nl; daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de online informatieavond voor ouders op 8 juni en/of de open lesmiddag (ook online) voor leerlingen op 10 juni.