[Regionieuws] Regio Utrecht is Europa’s meest competitieve regio

De Europese Commissie heeft de regio Utrecht aangewezen als meest competitieve regio van Europa. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Regional Competitiveness Index (RCI), die elke drie jaar verschijnt. Het betekent dat Utrecht de regio is met de grootste concurrentiekracht.

Onderzoekers vergeleken 234 Europese regio’s op bijna 70 indicatoren voor het vestigingsklimaat zoals macro-economische stabiliteit, infrastructurele voorzieningen, onderwijskwaliteit en arbeidsmarkt. Utrecht scoort daarbij het hoogst op opleidingsniveau en innovatie.

In de Regional Competitiveness index (PDF zijn indicatoren opgenomen op basis van elf thema’s: Institutions, Macroeconomic Stability, Infrastructure, Health, Basic Education, Higher Education, Labour Market, Market Size, Technological Readiness, Business Sophistication en Innovation. Utrecht scoort onverminderd hoog op het aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, innovatie en marktomvang. Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de arbeidsmarktkansen van jongeren in Utrecht ten opzichte van andere regio’s erg hoog zijn en dat er een zeer hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is die samenhangt met hun hoge opleidingsniveau in Utrecht.

Utrecht Heart of Health

In totaal is bijna één vijfde van alle banen in de regio Utrecht in de gezondheidssector en zijn hierin meer dan tweeduizend bedrijven en honderd startups actief. Vijftig procent van al het landelijke onderzoek en ontwikkeling in medische wetenschap vindt hier plaats en twintig procent van alle Nederlandse onderzoekers op het gebied van gezondheid en biotechnologie werkt hier. Met het Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland, als hart van de gezondheidseconomie ligt er dus een sterke basis voor de ambities van regio Utrecht. Daarnaast werken 25.000 ingenieurs wereldwijd aan een gezonde én duurzame leefomgeving en staat Universiteit Utrecht wereldwijd op de tweede plek als kenniscentrum over geowetenschappen en klimaat.


Meer nieuws