[Regionieuws] St. Antonius kiest voor Utrecht als centrale locatie in de toekomst

Het St. Antonius Ziekenhuis kiest ervoor om het grootste deel van de ziekenhuisfuncties die nu verdeeld zijn over Nieuwegein en Utrecht in de toekomst in Utrecht te concentreren. Met alle ontwikkelingen in de zorg wil het St. Antonius haar zorg betaalbaar en toegankelijk houden en vooral van goede kwaliteit. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Dit besluit vormt daarvoor de basis en geeft richting om toekomstplannen in de komende jaren verder uit te werken. Daarin moet duidelijk worden welke zorg van Nieuwegein naar Utrecht zal verschuiven, welke zorg met andere zorgverleners georganiseerd gaat worden en wat dichter bij patiënten thuis kan. Rond het jaar 2035 wil het St. Antonius de veranderingen gerealiseerd hebben. Tot die tijd blijft de zorg verdeeld over beide ziekenhuislocaties. 

“De relatief jonge locatie in Utrecht is daarvoor het meest geschikt. Het pand in Nieuwegein is kostbaar om te verduurzamen en vraagt veel onderhoud. Om nog eens 50 jaar mee te kunnen, zou het helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden”, aldus Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius. “Het ziekenhuis in Nieuwegein blijft daarom op termijn niet in de huidige vorm bestaan.”

Besluitvorming

Aan dit besluit is zorgvuldig onderzoek vooraf gegaan. Ook zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, patiënten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Verschillende locatievarianten zijn getoetst op basis van drie criteria: kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en doelmatigheid. Daaruit blijkt dat één locatie op termijn de meest logische keuze is. Het samenbrengen van alle expertise op één plek bevordert een soepel verloop van zorgprocessen. Bovendien zijn met één locatie minder verplaatsingen nodig van materiaal, zorgprofessionals en patiënten. Beide komen de kwaliteit van zorg ten goede. 

Andere invulling

Met de keuze voor locatie Utrecht als centrale toekomstige ziekenhuislocatie, kiest het St. Antonius ook voor een andere invulling van zorg in de regio Nieuwegein. Tot circa 2035 blijven de voornaamste ziekenhuisfuncties in Nieuwegein. Daarna zal het ziekenhuis echter geen operatiecomplex of Intensive Care meer huisvesten. Ook de spoedeisende hulp zal na 2035 niet meer in de huidige vorm in Nieuwegein aanwezig zijn. Wat er tegen die tijd nog wel aan ziekenhuiszorg geboden wordt, gaat het ziekenhuis de komende jaren verder uitwerken in afstemming met samenwerkende partijen, patiënten en inwoners.


Meer nieuws