Regiowethouders in gesprek met demissionair minister van Nieuwenhuizen

De Utrechtse wethouders Sander Bos (Houten), Marieke Schouten (Nieuwegein), Wouter Catsburg (Zeist) en Frank van Liempdt (Stichtse Vecht) gingen met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in gesprek over klimaatadaptie: 'Hoe kunnen we ons aanpassen aan en wapenen tegen extreem weer.' (Foto gemeente Houten).

Tijdens haar werkbezoek opende Van Nieuwenhuizen samen met wethouder Bos de klimaatadaptieve proeftuin achter het Houtense gemeentehuis. Ook nam zij de resultaten in ontvangst van onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de ontwikkeling en uitvoering van klimaatadaptief beleid voor verschillende typen woonwijken in de regio Utrecht.

Uitvoeringsprojecten
De regio Utrecht heeft in 2019 een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gekregen. Met dit programma wil de overheid ons land klimaatbestendig en waterrobuust maken. De regio Utrecht heeft geld gekregen voor vijf uitvoeringsprojecten in verschillende wijken in de regio voor de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

In Stichtse Vecht gaat het om het project ‘Kockengen Waterproof’. De gemeente heeft een extra bijdrage ontvangen voor een monitoringssysteem bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk Groenlust. Hiermee is afgelopen jaar onderzoek gestart naar de invloed van een drainage-transportriool op de grondwaterstand in de veengrond om daarmee tijdelijk te lage grondwaterstanden in het dorp te voorkomen.