Renovatie overpark Over-Holland

Op 16 augustus 2021 gaat Utrechts Landschap beginnen met de grondige restauratie van het rijksmonumentale overpark van de buitenplaats Over-Holland (19 ha) in Nieuwersluis. (Foto Renk Ruiter - te herstellen watergangen en bruggen).

Het parkkarakter van de overplaats is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Zowel door diverse stormen in de afgelopen jaren, essentaksterfte en langdurige droogte is er veel schade ontstaan. Laanbeplanting is geheel of gedeeltelijk verdwenen. Waterpartijen moeten nodig worden geschoond en ook de beplanting vertoont achterstallig onderhoud.

In opdracht van Utrechts Landschap heeft Stichting In Arcadië uit Amersfoort onderzoek gedaan naar de historie van het overpark. Aan de hand van de uitkomst daarvan is een restauratieplan opgesteld.

Werkzaamheden en tijdspad
Utrechts Landschap gaat de entree opknappen, de sloten schonen en de bruggen vervangen. Verder zal de natuurorganisatie het padenstelsel herstellen en uitbreiden en parkbanken plaatsen. Ook het herstel van de laanstructuren en het herstel van de beplanting, waaronder de aanleg van een boomgaard, maakt onderdeel uit van de restauratie. Snoei- en kapwerkzaamheden vinden vooral plaats langs de sloten, maar ook bij bijvoorbeeld de entree om aanplant van laanbomen mogelijk te maken.

De aannemer start op 16 augustus met de werkzaamheden. Naar verwachting zal het werk eind 2022/begin 2023 zijn afgerond. Het is helaas onoverkomelijk dat bezoekers enig ongemak zullen ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard zal worden geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken. Vanaf september is het mogelijk om de actuele situatie te volgen via de website van Utrechts Landschap.

Donatie
Een dergelijke restauratie is kostbaar. Belangstellenden kunnen een bijdrage leveren in de kosten voor de nieuw aan te planten bomen voor een beter klimaat en een mooier park. Meer informatie hierover is vanaf september te vinden op de website van Utrechts Landschap.

Geschiedenis van het overpark
De geschiedenis van de buitenplaats en het overpark gaat terug tot de late zeventiende eeuw. De toenmalige tuinaanleg in geometrische stijl is nog herkenbaar aan de monumentale lanenstructuur. Een onbetwist voorbeeld hiervan is een beukenlaan, die de zichtas vormt vanuit het huis dat aan de overkant van de Rijksstraatweg ligt, oorspronkelijk in de richting van de ruïne van kasteel Aastein. Door latere ruimtelijke ingrepen, zoals de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, is deze zichtas onderbroken, maar laan en huis hebben tot op de dag van vandaag nog een directe relatie. Dit beeld zal met de restauratie worden versterkt.