Restafvalverwerker neemt maatregelen tegen lachgas en gaat gemeenten doorberekenen

Lachgascilinders worden steeds vaker aangetroffen in het restafval. Restafvalverwerker AVR heeft maatregelen aangekondigd. De kosten hiervoor worden aan gemeenten doorbelast. 

Lachgas bij restafval

Lachgas valt sinds 1 januari van dit jaar onder de Opiumwet en de verkoop van lachgascilinders voor recreatief gebruik is sinds januari dit jaar daarmee verboden. Tegelijkertijd is het statiegeldsysteem voor de lachgascilinders afgeschaft waardoor deze massaal worden gedumpt in de natuur of tussen het restafval of andere afvalstromen belanden. De lachgascilinders kunnen bij de inzameling, de overslag en de verwerking van het afval voor gevaarlijke situaties zorgen.

Met een brandbrief roept de sector de overheid op om op heel korte termijn met toereikende oplossingen te komen. De sector wil van het kabinet met spoed duidelijkheid om verdere schade – aan mens en machine - in de sector te voorkomen.’ Volgens de brancheverenigingen NVRD en Vereniging Afvalbedrijven is de situatie onhoudbaar.

Doorbelasting kosten

Afval Verwijdering Utrecht gaat kosten doorbereken en heeft aan alle betrokken Utrechtse gemeenten een brief gestuurd: ‘Onze restafvalverwerker AVR heeft aangekondigd dat er zeer streng zal gaan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval en dat de kosten hiervoor én voor eventuele schade aan de gemeenten worden doorbelast.’ Lachgascilinders kunnen ontploffen wanneer deze worden blootgesteld aan grote druk of hitte. Daarom vormen deze een groot gevaar bij de inzameling via kraak-perswagens, bij de overslag en bij de verbranding van restafval. AVR heeft ervoor gekozen om alle gemeenten - waarvoor zij het restafval verwerken - verantwoordelijk te houden voor de aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval. AVR laat weten dat zij alle kosten die tot op heden zijn gemaakt voor de schade, het sorteren en het afvoeren van de aanwezige lachgascilinders aan de aangesloten gemeenten gaat doorberekenen. Het bedrijf gaat steekproeven nemen en vrachten zullen worden afgekeurd als deze lachgascilinders bevatten. ‘Voor elke aanwezige lachgascilinder die tijdens deze steekproeven maar ook daarna in het verwerkingsproces wordt aangetroffen wil AVR daarnaast €500 in rekening brengen,’ aldus een brief van Afval Verwijdering Utrecht aan alle betrokken gemeenten.

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'Het zijn begrijpelijke maatregelen, want het gaat om gevaarlijk afval. De afgedankte cilinders komen samen met het restafval in afvalverbrandingsinstallaties en inzamelvoertuigen terecht, waar ze onder druk tot ontploffing kunnen komen. Dit kan tot behoorlijke schade leiden aan het materieel, die inmiddels landelijk tot zeker 30 miljoen is opgelopen volgens de afvalbrancheverenigingen. De installaties raken beschadigd, moeten worden stilgelegd en gerepareerd. Het effect is veel groter dan bijvoorbeeld bij deodorant bussen of vergelijkbare spuitbussen. Het gaat hier om cilinders van 2 kilo. Op dit moment bereiden we communicatie voor met de boodschap dat inwoners gebruikte lachgascilinders bij de afvalscheidingsstations in onze gemeente kunnen inleveren.'

Aantreffen lachgascilinders

Gemeente Stichtse Vecht heeft nog geen informatie vernomen dat er extra kosten aan de gemeente worden doorberekend: 'AVR heeft ons niet geïnformeerd over aangetroffen lachgascilinders in het restafval uit Stichtse Vecht. In de openbare ruimte treffen we gemiddeld 2 tot 3 keer per maand lachgascilinders aan.'