Restauratie van het overpark van buitenplaats Over-Holland

Utrechts Landschap is op 16 augustus begonnen met de eerste fase van de restauratie van het 19 ha grote rijksmonumentale overpark van de buitenplaats Over-Holland. Het gaat daarbij om:

  • Opschonen watergangen
  • Snoei- en kapwerkzaamheden, voornamelijk langs sloten maar ook bij bijvoorbeeld de entree om aanplant van laanbomen mogelijk te maken
  • Vervangen van duikers voor betere doorstroming
  • Herstellen taluds watergangen
  • Vervangen van beide bestaande bruggen
  • Aanplant in het parkvak nabij de Rijksstraatweg
Het totale restauratieplan is in opdracht van Utrechts Landschap opgesteld door Stichting in Arcadië uit Amersfoort. Alle werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2022/begin 2023 zijn afgerond.

Donateurs kunnen een bijdrage leveren in de kosten voor de nieuw aan te planten bomen voor een beter klimaat en een mooier park. Meer informatie hierover zal in september op de website van Utrechts Landschap worden geplaatst.