Rijkswaterstaat koopt stikstofrechten Stichtse Vechtse boer voor verbreding A27

Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer op 23 februari jongstleden was Stichtse Vecht onderwerp van gesprek. Tweede Kamerlid Thijssen van de PvdA gaf daarin aan dat Rijkswaterstaat de stikstofrechten van een boer in Stichtse Vecht heeft opgekocht om de verbreding van de A27 mogelijk te maken. Het kamerlid vindt het onacceptabel dat stikstofrechten worden ingezet voor asfalt in plaats van voor het bouwen van huizen.

Stichtse Vechtse boer opgekocht voor stikstofrechten

Thijssen (PvdA) in het 2e kamerdebat van 23 februari: 'Ik was gisteren in de gemeente Stichtse Vecht. Daar heeft Rijkswaterstaat de stikstofrechten van een boerderij opgekocht om asfalt neer te leggen, dus niet om huizen te bouwen, gedupeerde boeren te helpen of de natuur te laten herstellen, maar om asfalt neer te leggen. Dat snap ik niet. Dit gaat trouwens niet over een zandpad dat dan geasfalteerd wordt. Dit is een achtbaanssnelweg en het wordt een tienbaanssnelweg. Deze stikstofrechten worden gebruikt voor het verbreden van de A27.'

Levendige handel van stikstofrechten

Achter de schermen vindt een levendige handel plaats op het gebied van stikstofrechten. Er is bijvoorbeeld een 'marktplaats' voor de verkoop van stikstofrechten zoals bijvoorbeeld de website ammoniakrechten.nl. Op het moment van publiceren worden er op deze website geen kavels in Stichtse Vecht of de provincie Utrecht aangeboden. Luchthaven Schiphol heeft bijvoorbeeld de afgelopen periode volgens luchtvaartnieuws al meer dan 16 miljoen euro stikstofrechten opgekocht voor boerenbedrijven; deels volledig uitgekocht deels enkel de rechten om stikstof uit te storen 

Reactie gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht neemt geen publiekelijk standpunt in over de uitkoop van lokale boeren en verwijst naar Rijkswaterstaat: 'Dit is een privaat-rechterlijke kwestie waarbij de gemeente geen enkele rol vervult. Wij als gemeente hebben bovendien geen zicht op welke bedrijven en welke agrariërs hiermee gemoeid zouden kunnen zijn. Er is voor zover wij weten op dit moment noch op landelijk noch op provinciaal niveau een systeem waarin dit geregistreerd wordt.'

LTO Nederland

LTO Nederland is niet blij met deze ontwikkeling en refereert aan gemaakte afspraken: 'Wat LTO betreft moet vrijgekomen stikstofruimte als eerst worden gebruikt om PAS-melders, ondernemers die nu buiten hun schuld om zonder vergunning zitten, te legaliseren. Het is niet uit te leggen dat deze groep boeren achter het net vissen, terwijl andere partijen bedrijven opkopen voor eigen economische projecten. Bovendien heeft het kabinet toegezegd hier prioriteit aan te geven doordat het de aanbevelingen van het rapport Remkes omarmt. Daarmee heeft het kabinet dus toegezegd om vrijgekomen stikstofruimte als eerste te gebruiken om de PAS-melders te legaliseren.'

Rijkswaterstaat

Volgens Rijkswaterstaat klopt het dat vorig jaar een overeenkomst is gesloten met een agrarisch bedrijf in Stichtse Vecht:'De stikstofruimte van dit bedrijf is deels ingezet als mitigerende maatregel in het TB Ring Utrecht 2022.' Het is niet bekend of Rijkswaterstaat op dit moment met nog meer boeren in Stichtse Vecht in onderhandeling is: 'We zijn regelmatig in gesprek met bedrijven voor uiteenlopende redenen. Over lopende onderhandelingen (met welk doel dan ook) doen we geen uitspraken.'


Meer nieuws