Ruim baan voor aanpak lachgas

Met het aannemen van een wijziging in de APV en een 2-tal moties, gaat de gemeente Stichtse Vecht het gebruik en de bijhorende overlast van lachgas in de gemeente aanpakken.

Motie Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond diende een motie in die het college oproept om voor 01 april 2022 aan te geven in welk gebied of in welke gebieden een aanwijzingsbesluit op lachgasverbod is toe te passen. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad. 

Motie Samen Stichtse Vecht

Tijdens dezelfde behandeling diende Samen Stichtse Vecht een motie in met betrekking tot specifieke situatie bij de Maarssense Hockeyclub in Maarssen-Dorp. De overlast wordt aangepakt en er komt een concept-besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van beide parkeerterreinen. De parkeerterreinen zijn op papier dan alleen nog maar toegankelijk voor de vereniging, dagrecreanten van de rederijen en omwonenden. Deze motie werd raadsbreed (met uitzondering van de ChristenUnie-SGP) aangenomen. 

Burgemeester Reinders tevreden

Portefeuillehouder en burgemeester Reinders was tevreden met het aannemen van de wijzigingen en de 2-tal moties. Hij gaf aan te hopen dat het nieuwe Kabinet zal besluiten lachgas op de Opiumlijst te plaatsen zodat lachgas landelijk wordt verboden en er in gemeentes geen 'lapmiddelen' te hoeven worden gebruikt om overlast en verkoop ervan tegen te gaan.