Politieke vragen over veiligheid Maarssenbroekse kruispunten

Samen Stichtse Vecht heeft vragen gesteld over de veiligheid op de kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg, Ruimteweg / Safariweg en de Vogelweg / Floraweg in Maarssenbroek. De combinatie van niet werkende kruispunten en hoog groeiend gras en onkruid is geen goede combinatie.

Samen Stichtse Vecht: 'Deze kruispunten zijn voorzien van verkeerslichten die regelmatig dienst weigeren. Verder zijn deze verkeerslichten zo geprogrammeerd dat wanneer het ene verkeerslicht op rood springt, op hetzelfde moment (dus zonder vertraging) de ander op groen springt. Een paar jaar geleden is besloten deze kruispunten te vervangen door turborotondes en vorig jaar werd eenzijdig door het college besloten de kruispunten zo te laten en alleen de verkeerslichten aan te passen.'

Samen Stichtse Vecht: 'Verder zijn deze kruispunten voorzien van veel gras en onkruid. Tenslotte staan deze kruispunten al sinds 2017 bekend als de meeste gevaarlijke en ongeval veroorzakende kruispunten van de gemeente Stichtse Vecht (bron RTL Nieuws). Deze ongevallen worden vooral veroorzaakt door het rijden door rood licht en te hard rijdend verkeer (bron: Politie Stichtse Vecht). Samen Stichtse Vecht (SSV) heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.'

De partij heeft een 20-tal vragen gesteld. Deze zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Stichtse Vecht.