Samenvatting gemeenteraadsvergadering 28 september

Dinsdag 28 september kwamen gemeenteraadsleden fysiek bij elkaar in het Koetshuis om te vergaderen en besluiten te nemen.

Benoemingen

VVD’er Arjan Wisseborn werd benoemd als wethouder van Stichtse Vecht. Hij volgt daarmee Jeroen Willem Klomps op. Omdat Wisseborn nu geen raadslid meer is, wordt zijn zetel in de raad opgevolgd door Bas van Schaik. Met zijn 22 jaar brengt van Schaik jeugdig elan naar de raad van Stichtse Vecht: ‘Dat scheelt toch weer een aantal rimpels op de groepsfoto.’ Marieke Versloot (33 jaar) werd namens Streekbelangen benoemd als commissielid. Zij mag voortaan deelnemen aan commissievergaderingen. Ook zij brengt met haar 33 jaar de gemiddelde leeftijd in de lokale politiek naar beneden.

Box in de wijk

Over een mogelijke aanschaf van een ‘Box in de wijk’ was de raad duidelijk. Die komt er niet! De box in de wijk is een box die overal in de gemeente in te zetten is voor bewonersavonden, klankbordgroepen of andere participatietrajecten.

Opheffen geheimhouding dossier Herenweg-Gageldijk

De raad ging akkoord met het opheffen van de geheimhouding op onderdelen van het dossier Herenweg - Gageldijk. Dit besluit maakt het mogelijk om het dossier in een navolgende commissie te bespreken zoals door een aantal fracties is gevraagd. 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

De raad ging in meerderheid akkoord met de financiële stukken (jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting) van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

Stichtse Vecht geeft starters duwtje in de rug

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is akkoord gegaan met herinvoering van de starterslening. Een Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. 

Regionale Energie Strategie U16 1.0


Ondanks verschillen in de raad werd ook de Regionale strategie 1.0 door de gemeenteraad aangenomen. 

Motie welstandsvrije zones

De motie van de PvdA om welstandsvrije zones in te stellen werd door raadslid Douwe van der Wal aangehouden. Dat wil zeggen dat deze op een later moment weer wordt ingediend. Op dit moment is er geen raadsbrede steun voor het initiatief. 

Rondom de Raad

Alle gemeenteraadsvergaderingen worden live bij RTV Stichtse Vecht uitgezonden. Vooraf de vergadering schuiven raadsleden aan in het voorprogramma.

Integrale uitzending Rondom de Raad 28 september