Schoenen voor dak- en thuislozen opgehaald

Journalistiek student Daan Pastoor zocht Ida Verkerk op in de winkel.