Schulp Vruchtensappen uit Breukelen ontvangt dreigende brief

Een brief met als ondertekening belangenorganisaties, bewonerscommissies en bewoners van Zandpad, Driehoekslaan en Dr. Plesmanlaan geven aan het heft in eigen hand te gaan nemen. Fysieke afsluiting Zandpad door de bewoners staat dan te gebeuren als Schulp niet onmiddellijk zijn vrachtverkeer aanpakt.

De genoemde bewoners en organisaties claimen bij Schulp Vruchtensappen dat er inmiddels voor tonnen reparatie aan panden heeft moeten plaatsvinden omdat ‘uw trucks letterlijk de scheuren in de constructies van de gebouwen trekken’. De uiterst stellig opgestelde brief geeft verder aan dat het voor de bewoners en belangenorganisaties zo niet verder kan. De stellers van de brief wijzen erop dat het college van gemeente Stichtse Vecht meewerkt aan illegale activiteiten van Schulp.

De eis van de stellers van de brief is helder: ‘wij stellen u aansprakelijk voor alle schade die het zwaar transport van uw fabriek aan ons eigendom toebrengt’.  De eis is onmiddellijke stopzetting van het gebruik van zware vrachtwagens door Schulp. Zo niet, dan volgen er acties. Van estafetteprotesten tot fysieke afsluiting van het Zandpad. De brief sluit af met als afzender: ‘belangenorganisaties, bewonerscommissies en bewoners Zandpad, Driehoekslaan en Dr.Plesmanlaan’.

RTV Stichtse Vecht kreeg de brief zaterdag 01 oktober in handen en heeft onmiddellijk geprobeerd in contact te komen met de mogelijke opstellers van deze dreigende brief. Er is op zondagmiddag een afspraak gemaakt om met een bewoner en een persoon vanuit een belangenorganisatie over de brief en onderliggende frustratie voor de camera te praten. Echter trokken beiden zich bij nader inzien vlak voor het interview terug.

bijlage de betreffende brief gericht aan Albert Schulp:

Documenten