Scouting laat oogje vallen op voormalig bassin rioolwaterzuivering

Door middel van een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad, laat scoutingvereniging Jan Campert groep weten interesse te hebben om zich in de toekomt te vestigen in het bassin van de voormalige rioolzuivering in Maarssen. Dit vanwege de toekomstige ontwikkeling van het gebied tot nieuwe woonwijk.

Gebiedsontwikkeling Zogwetering
Op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp komt een nieuwe woonwijk. De gemeente wil in dit gebied 100 tot 130 woningen realiseren volgens de vastgestelde normen in de woonvisie: 30% sociale huur, 30% middel dure huur en 40% vrije sector woningen.

Gemeentelijke webfilm structuurvisie Zogwetering

Scouting Jan Campert
In het ontwikkelgebied is Scoutingvereniging Jan Campert gevestigd. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het perceel van de scouting en het omliggende perceel (eigendom van Waterschap AGV) maken onderdeel uit van de structuurvisie. De Scouting is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de visie. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn de wensen en zorgen van de scouting besproken. Ook verplaatsing is daarbij aan de orde gekomen.’

Bestaande locatie
Ondanks de nieuwbouwlocatie zal de scoutingvereniging in het gebied gevestigd blijven. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Uitgangspunt is dat de scouting gevestigd blijft in het plangebied. Meest waarschijnlijk op de huidige locatie maar we houden ook rekening met een eventuele verplaatsingen in het gebied.’ De scoutingvereniging heeft zelf twijfels over het in stand houden van de huidige locatie: ‘In de plannen zit een voorstel om een fiets- en wandelpad aan te leggen over het door ons in gebruik zijnde terrein om zo de nieuwe woonwijk te verbinden met de Machinekade. Met dit voorstel zijn wij niet blij. Hiermee wordt ons kleine speelveld nog kleiner.’ Volgens de gemeente Stichtse Vecht is dit onjuist: ‘Het is de bedoeling dat dit pad gerealiseerd wordt tussen het bestaande hek van de scouting en de aanwezige sloot. Dus naast het perceel dat de scouting nu in gebruik heeft.’

Het huidige wandelpad

Naast dat een nieuw gebouw goed is voor onze toekomstbestendigheid kunnen we hier ook de buurt en andere partijen mee van dienst zijn.

• Scouting Jan Campert

Bassin rioolzuivering

In het plangebied is de voormalige rioolzuivering Maarssen gelegen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het behoud van karakteristieke bebouwing kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de toekomstige inrichting. Daarom is in de structuurvisie opgenomen dat het behoud van dergelijke bebouwing bespreekbaar is. In eerste instantie is daarbij gedacht aan de aanwezige gebouwen maar het bassin zou ook zeker een optie kunnen zijn.’ En dat bassin is nou nét de locatie waar de scouting haar ogen op heeft laten vallen: ‘Het geven van een nieuwe bestemming aan de oude bebouwing spreekt ons aan. Naast dat een nieuw gebouw goed is voor onze toekomstbestendigheid kunnen we hier ook de buurt en andere partijen mee van dienst zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van een samenwerking met een BSO of andere (jeugd) verenigingen. Ook kunnen wij het Timmerdorp blijven faciliteren.’

De scouting zet in op het betrekken van een nieuw gebouw: 'Ons gebouw is oud (bijna 60 jaar) en weer aan groot onderhoud toe, sloop van dit gebouw zou ons compensatie geven voor de grond die nodig is voor het fiets- en wandelpad. Met ons idee is de aanleg van een fiets- en wandelpad geen probleem en kunnen wij een ander gebouw betrekken.'

Of dit idee ook realistisch is zal de toekomst uitwijzen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Uiteraard gaan wij graag in overleg met de scouting. Hoe reëel de optie is, is sterk afhankelijk van de plannen die de scouting voor ogen heeft. Omdat een dergelijk plan, zoals gezegd, nu niet concreet besproken is, kunnen wij op dit moment geen uitspraken doen over de haalbaarheid hiervan.'