Seniorenraad onderzoekt knelpunten lokale woningmarkt

De seniorenraad van Stichtse Vecht onderzoekt knelpunten in de lokale woningmarkt en is daarnaast op zoek naar de woonwensen van inwoners. Op basis van de ingekomen reacties van inwoners wordt bekeken welke stappen de seniorenraad verder kan zetten. Inwoners worden gevraagd de knelpunten en wensen aan te dragen. 

Seniorenraad Stichtse Vecht: 'De grootste kans om iets constructiefs te bereiken hebben we als we het samen doen. Daarom vragen we u en andere inwoners in Stichtse Vecht om uw woonwensen en -knelpunten aan ons te vertellen.' Seniorenraad Stichtse Vecht vervolgt: 'We verzamelen en bundelen uw verhalen over woonwensen en -knelpunten. Deze leggen we voor aan het college van B&W en de politieke partijen die actief zijn in Stichtse Vecht. Ondertussen bereiden we ook een bijeenkomst voor over Wonen in Stichtse Vecht. Daarin spelen de woonwensen, -behoeftes en -knelpunten – dus uw verhalen – een belangrijke rol.'

U kunt de Seniorenraad Stichtse Vecht bereiken door een e-mail te sturen naar samenspraak@seniorenraadsv.nl, te bellen (0346 794 049) of het reactieformulier in te vullen op de SRSV-website.