SISAB-bijeenkomst: Presentaties over ervaringen en geleerde lessen met projecten in Afrika

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er bij diverse bewoners veel ervaring opgedaan en zijn er lessen geleerd met het opzetten en uitvoeren van projecten op het Afrikaanse continent. Stichting Internationale Samenwerking Breukelen houdt daar een presentatie over op donderdag 20 april 2023 van 19.45 tot 22.00 uur in Boom en Bosch in Breukelen. Twee, met projecten in Afrika, komen vertellen en gaan in gesprek met het publiek over hun ervaringen met projecten in Oeganda en Gambia, Jacobien Kalule en Nic van der Riet. (Foto ter illustratie)

Er zullen tijdens deze avond indringende vragen worden gesteld over nut en noodzaak van internationale samenwerking. Vanuit de vele ervaringen met projecten zullen voor sommigen wellicht verrassende suggesties worden gedaan en stevige posities worden ingenomen. Succes en falen van projecten liggen vaak dicht bij elkaar, dus het is belangrijk dat hier vrijelijk met elkaar over van gedachten kan worden gewisseld om de slagingskans van projecten zo groot mogelijk te maken. Niets is immers zo motiverend als succes! SISABplus biedt een platform om dit gesprek geïnformeerd met elkaar aan te gaan.  Tenslotte: De projecten die gepresenteerd worden zijn niet alleen zeer interessante leerervaringen, maar zeker ook noodzakelijk ter bevordering van het welzijn en veiligheid van onze mede-wereldburgers.Zoals bij de voorafgaande bijeenkomsten is er weer volop gelegenheid om te netwerken, informatie uit te wisselen en mee te discussiëren over duurzame en internationale vraagstukken.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.45 uur Ontvangst met koffie of thee.

20.00 uur Opening, welkom en mededelingen.

20.05 uur Presentatie door Jacobien Kalule van Stichting Helpt u Hopen uit Nigtevecht over hun projecten in Oeganda.

Deze stichting steunt daar kinderen bij meerdere activiteiten, zoals zelfstandig groenten en fruit verbouwen voor maaltijden op school en eenden en kalkoenen houden om de eieren te verkopen met als doel ze zelfredzaamheid te leren en economisch self supporting te maken..

20.20 uur Presentatie door Nic van der Riet, oud docent uit Nes aan de Amstel, over zijn projecten in Gambia. Sinds 2018 is hij met jonge Gambianen een biologische boerderij begonnen. Deze Gambianen zetten deze nu voort terwijl ook veel werk verricht wordt aan verschillende vormen van duurzaamheid. Tevens wordt een groot aantal jongeren ondersteund bij hun middelbare beroepsopleiding. Nic bezoekt de Gambianen ieder jaar om deze ter plekke te helpen om op eigen kracht succesvol te zijn. Klakkeloos geld geven is niet de beste manier om de mensen daar te helpen, is de overtuiging van Nic.

20.45 uur Pauze

21.00 uur Gesprek met Nic van der Riet over zijn aanpak en ervaringen van zijn projecten

21.15 uur SISABplus: Reflecties bij 20-jarig bestaan en hoe nu verder?

21.45 uur Napraten onder het genot van een hapje en drankje

22.00 uur Einde

Voor het klaarmaken van de ruimte en klaarzetten van koffie/thee, verzoeken wij u uiterlijk 15 april 2023 via een email aan dongenac@hetnet.nl door te geven of u wel of niet aanwezig zal zijn.


Meer nieuws