Skeelerclub houdt enquête onder omwonenden Henk van der Griftpark in Breukelen

De Breukelse skeelerclub houdt een enquête over de vernieuwde plannen van de skeelerclub voor een skeelerbaan.  In overleg met de Gemeente is afgezien van de plannen om een skeelerpiste aan te leggen die zou voldoen aan de nationale eisen van de KNSB. (Archieffoto Robbert Oelp - RTV Stichtse Vecht)

Nu wordt er gekozen voor een vlakke recreatiebaan die in de winter bij vorst onder een dun laagje water gezet kan worden zodat de baan dan ook op zeer korte termijn als ijsbaan gebruikt kan worden. Het terrein is momenteel niet openbaar toegankelijk. Plan is om het terrein wel openbaar te maken zodat het terrein het gehele jaar functioneel wordt.

Robbert Oelp

De groenblijvende gedeeltes kunnen gebruikt worden als speel- of trapveld. De Skeelerbaan wordt openbaar met uitzondering van bepaalde tijden dat de baan voor leden van de Skeeler- en/of IJsclub voor trainingen gebruikt wordt. Naast de Skeelerbaan is het plan om een Ren-je-Rotbaan aan te leggen van 100 meter in het kader van de doelen die de Gemeente heeft gesteld voor het sport- en preventiebeleid, de zogenaamde Beweegroute.

Beide initiatieven houden in het bewegen en sporten voor jong en oud in de openbare ruimte te bevorderen. De al geplaatste Calisthenics toestellen in het park maken hier ook deel van uit. Om overlast voor omwonenden te voorkomen zal er geen gebruik worden gemaakt van geluidsinstallaties. Eventuele verlichting zal zo geplaatst worden dat deze geen overlast kan geven.

Aangezien het bestemmingsplan moet worden aangepast is het zeer belangrijk voor de club om van zoveel mogelijk omwonenden en geïnteresseerde inwoners te weten te komen hoe de gedachte over dit plan is. Uw positief kritische noot wordt gewaardeerd, uw negatief kritische geëvalueerd.

We verzoeken u om uw reactie te geven vóór 1 maart door een mail te sturen naar info@skeelersv.nl
Het is ook mogelijk een briefje te sturen naar de Skeelerclub:
Skeelerclub Stichtse Vecht
p/a Wijkcentrum Over-Noord Vrijheidslaan 4 
3621 HH Breukelen 
Vermeld uw naam en adres, graag met omschrijving van redenen.
Heeft u nog vragen laat dat dan schriftelijk of per mail weten.