Sloop en nieuwbouw aan de Dudok de Witstraat Breukelen

Aan de Dudok de Witstraat in Breukelen gaat woningstichting Vecht en Omstreken een verouderd complex slopen en nieuwbouwappartementen bouwen: 'We slopen 12 appartementen en bouwen er 21 nieuwe appartementen voor terug,' aldus de woningstichting gevestigd in Breukelen. (Foto website Woningstichting Vecht en Omstreken).

Woningstichting Vecht en Omstreken op haar website: 'De afgelopen periode hebben we verschillende scenario's onderzocht en samenwerking gezocht met de bewoners. Dat resulteerde in het ondertekenen van een sociaal plan. Als alle procedures spoedig doorlopen kunnen worden en we voor alle bewoners (tijdelijke) huisvesting gevonden hebben, kunnen we starten met de sloop.' De wens is om 21 nieuwe, levensloopbestendige appartementen te bouwen. Het besluit nam de woningstichting begin dit jaar. 


Meer nieuws