Slot Zuylen en Slavernij

Op 27 augustus opent de tentoonstelling Slot Zuylen en Slavernij. Slot Zuylen werd rond 1750 verbouwd met geld uit de koloniën, mede verdiend door slavenhandel en -arbeid. De tentoonstelling stelt zwart op wit vragen over dit collectieve stuk van ons verleden.

Slot Zuylen, sinds de late zeventiende eeuw bewoond door de familie Van Tuyll van Serooskerken, is zoals veel andere kastelen, paleizen en grachtenpanden in Nederland een zichtbaar, tastbaar overblijfsel van de vroegere welvaart en bloei. Het slot is dankzij haar vroegere bewoner Belle van Zuylen ook een symbool voor vrijheid van vrouwen en verlichte ideeën geworden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het slot in de achttiende eeuw werd gerenoveerd met geld uit de koloniën.

De tentoonstelling onderzoekt de betrokkenheid van de bewoners van Slot Zuylen in het koloniale verleden en opent haar deuren voor de krachtige verhalen van mensen van kleur. Hoe verhield Belle - beroemd als verlicht denker en vrijgevochten vrouw - zich tot het koloniale fortuin van haar familie? Sprak zij zich uit over slavernij? En welke nakomelingen uit de koloniën in het Nederland van nu staan in verbinding met het slot?

Slot Zuylen en Slavernij laat onder andere actuele foto’s zien van vrouwen van kleur samen met andere personen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de expositie. Van de ‘twee kasteelvrouwen uit de eenentwintigste eeuw’ tot bewoners uit de omgeving en deelnemers aan de verdiepende programma’s. Aan de hand van portretten, archiefstukken en andere historische werken wordt getoond welke financiële belangen de 18e-eeuwse bewoners van het slot hadden in koloniale handel en slavernij.