Sobere begroting 2023 aangenomen maar geen grote WOZ-stijging voor inwoners

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 8 november de programmabegroting 2023 en het meerjarenperspectief in grote meerderheid aangenomen. De gemeente werkt hard aan het verstevigen van het fundament van Stichtse Vecht, het op orde brengen van de ambtelijke organisatie, het vertrouwen terugwinnen van de inwoners en aan zes ambities en opgaves. Ondanks dat er ook veel niet kan, heeft dit college ervoor gekozen de WOZ voor inwoners en bedrijven niet drastisch te verhogen. 

De WOZ gaat in Stichtse Vecht maar met 3,1 % omhoog. Dat is een bewuste keuze. Het leven is al duur genoeg en inflatie hoog genoeg.

• Wethouder Arjan Wisseborn

Wethouder Arjan Wisseborn (VVD) over het aannemen van de raad van de programmabegroting: '‘We hebben de ambitie om de zaak meer op orde te krijgen. Het zijn hele financiële spannende tijden. We doen er alles aan om dat zo goed mogelijk te doen. Ambities stapelen is nu niet reëel. De WOZ gaat in Stichtse Vecht een stuk minder omhoog dan in de omringende gemeentes waar met dubbele cijfer percentages wordt gewerkt. Bij ons is dat 3,1 %. En dat is een bewuste keuze. Het leven is al duur genoeg en inflatie hoog genoeg. We houden voorzieningenniveau op peil. Daar bezuinigen we niet op.'

Algemene Beschouwingen

Onderdeel van de beraadslaging van de programmabegroting zijn de Algemene Beschouwingen. Die zijn verdeeld in een eerste termijn - waar partijen ongeïnterrumpeerd vijf minuten hun reactie geven op het beleidstuk - debat en een tweede termijn. Bent u nieuwsgierig naar de inbreng van de aanwezige partijen op de programmabegroting in de eerste termijn? Kijk dan naar de filmpjes die hiervan zijn gemaakt.

Net als bij de vergadering van 1 november was Wim Ubaghs van BVNL afwezig. In een reactie liet hij het volgende weten: 'Ik ben het zat dat een bestuurder pertinente aantoonbare onwaarheden verteld en dat niemand zich daar druk om maakt. En dan vervolgens in een commissievergadering mij belachelijk gaat maken door het over “treurnis” te hebben. Ik pas daar voor.'

Wat betekent het aannemen van de begroting?

Het aannemen van een financieel stuk heeft consequenties voor de individuele inwoner van Stichtse Vecht. Na afloop van de raadsvergadering ging RTV Stichtse Vecht in gesprek met wethouder Wisseborn (VVD), gemeenteraadslid Marloes Scherpenzeel (CDA) en fractievoorzitter Suzanne Kox van Lokaal Liberaal.

Verhoging inkomensgrens energietoeslag

De motie van het PvdA en gesteund door Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en SP werd niet aangenomen. De genoemde partijen pleiten voor de verhoging van de inkomensgrens voor de energietoeslag van 120 % naar 130 %. Voor veel partijen waren hierover nog veel vragen en onduidelijkheden zodat de motie niet werd aangenomen. De verwachting is wel dat het idee wordt besproken in een informatieve commissie die in het teken zal staan van energiearmoede.