SP bijt zich vast in appartementen Park Avenue en Boomerang

Al eerder heeft de fractie van de SP in politieke vergaderingen stevige kritiek geuit op de appartementen in Park Avenue en Boomerang (studentenwoningen in het Fujitsu kantoor). Vanwege de politieke besluitvorming van dinsdag 31 oktober aanstaande rondom het gebiedsfonds Ruimtekwartier heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Tussen de regels lezende lijkt het erop dat volgens de SP de appartementen in beide projecten niet voldoen aan het bouwbesluit. 

SP in vragen aan het college van B&W: 'Volgens het Bouwbesluit heeft een te bouwen bouwwerk een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht. Voldoen de woningen van Park Avenue en Boomerang aan het Bouwbesluit afdeling 3.7? zo ja hoe en wanneer is dit aangetoond? zo nee wanneer neemt het College stappen om dit wel te realiseren cq. te handhaven?'

De SP stelde eerder de leefomstandigheden van de huurders van de appartementen in Park Avenue aan de kaak. 

De gemeente gaf in eerdere vragen al aan contact te hebben met de eigenaar over het leefklimaat van de appartementen van Park Avenue: 'Het college is bekend met de situatie dat het klimaat in de woning tot klachten leidt van bewoners. Vanuit de ontwikkeling ‘Ruimtekwartier’ heeft hier overleg over plaats gevonden met Catella (huidige exploitant). Bekend is dat Catella momenteel onderzoekt hoe de situatie kan worden verbeterd. Gezien uw vraag zal nogmaals met Catella contact worden opgenomen om de huidige stand van zaken te bespreken,' aldus de gemeente in een reactie begin oktober van dit jaar. 

In diezelfde reactie laat de gemeente weten geen partij te zijn tussen huurders en verhuurder: 'Het betreft hier een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen huurder en verhuurder. De gemeente is hier geen partij in. Als huurders problemen ervaren dan kunnen ze hulp vragen bij een aantal instanties. Bijvoorbeeld De huurcommissie, Het juridisch loket of de Rechtswinkel Maarssen. Deze organisaties kunnen huurders helpen om het probleem bij de verhuurder aan te kaarten. In het kader van het project Ruimtekwartier zal de gemeente wel de genoemde signalen overbrengen en aandacht hiervoor vragen,' aldus een reactie van de gemeente Stichtse Vecht in eerder gestelde vragen van de SP, GroenLinks en de PvdA.