SP wil huurverlaging ‘sociale huurwoningen’ Park Avenue

De gemeenteraad van Stichtse Vecht vergadert dinsdagavond 26 september onder andere over de nieuwe Woonvisie voor de gemeente. De SP maakt zich hard voor de huurdersbelangen van de bewoners van de Maarssenbroekse appartementen in Park Avenue. Drie voormalige kantoortorens die getransformeerd zijn tot huurwoningen. Met een motie - gesteund door de PvdA - wil de partij dat de huur van de ‘sociale huurwoningen’ wordt teruggebracht tot maximaal de liberalisatiegrens (De maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning). (Foto Robbert Oelp)

Robbert Oelp

Wel of geen sociale huurwoningen?

Volgens de SP staan alle woningen van Park Avenue formeel als sociale huurwoning te boek. In de praktijk blijkt dat echter niet het geval te zijn. Een woordvoerder van de eigenaresse van het complex in een reactie ‘Op basis van de huurverhogingslijst per 1 juli 2023 bedroeg het aantal huurders met een sociale huurovereenkomst 123 (van de 294) ofwel 41,8%.'’

Robbert Oelp

Wel of geen toewijzing via Woningnet

Volgens een eerder verschenen persbericht in 2018, zou het aandeel sociale huurwoningen in het complex 30 % zijn. Deze zouden aan huurders worden toegewezen via Woningnet. Volgens eigenaresse Catella heeft dat niet plaatsgevonden en vindt dat op dit moment ook niet plaats: ‘Er geldt géén verplichting om de woningen aan te bieden via Woningnet. Deze verplichting is niet overgedragen bij de verkoop. Kandidaten die interesse hebben in één van de sociale huurwoningen worden, conform de huisvestingsverordening van de gemeente Stichtse Vecht, doorverwezen naar de gemeente voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.’

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een 'goedkopere' huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat deze woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen. Deze vergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente. De gemeente berekent daar echter wel kosten voor. Volgens de gemeentelijke website bedragen deze € 137,07 per aanvraag. 

Robbert Oelp

Klachten van huurders

Vanuit de huurders wordt er veel geklaagd over tal van zaken. Reden voor de SP, Groen Links en de PvdA om in gesprek te gaan met de huurders. Dit vond eind augustus plaats. Ook waren een aantal van de huurders aanwezig tijdens de commissie waarin de Woonvisie 2023 - 2030 werd besproken. SP Stichtse Vecht op haar website: ‘De huurders klagen al sinds de oplevering van Park Avenue over de veel te hoge temperaturen in hun woning. Er is een constructie gemaakt waarbij er maar één raam (in de slaapkamer) een klein beetje open kan, dus ventileren is niet mogelijk. Op zomerse dagen wordt het binnen snel 40 graden, en moeten mensen hun huis ontvluchten.’ Volgens de genoemde politieke partijen wordt er niets gedaan aan de klachten van de huurders.

Een woordvoerder van de eigenaresse stelt dat de oorzaak iets gedetailleerder ligt: ‘In de gemeentelijke vergunning, gezien de ligging van de woningen aan de snelweg, is bepaald dat er sprake moet zijn van een 'dove' gevel. Dit betekent dat enkel het raam dat zich bevindt in de speciaal ontworpen 'geluidskasten' geopend mag worden. Deze constructie beperkt helaas de mogelijkheid tot luchtdoorvoer door ramen tegenover elkaar open te zetten.’

De eigenaresse bestrijdt dat er geen actie wordt ondernomen: ‘Ondanks dat we afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in nieuwe beglazing met een verhoogde isolerende werking, melden sommige bewoners nog hitteproblemen. Om deze bewoners tegemoet te komen, worden er door de propertymanager mobiele airconditioning units aangeboden.’

Robbert Oelp

Hoge servicekosten

Ook over de hoge servicekosten wordt geklaagd bij de verhuurder. SP Stichtse Vecht op haar website: ‘De huurders zijn niet blij met de hoge service kosten van ongeveer 230 euro per maand. Begin september lag er ook weer een forse nabetaling over 2022 voor gas, water en licht op de deurmat.’ Een woordvoerder van Catella laat in een reactie weten: ‘Deze kosten dekken onder andere individueel verbruik van gas, water en elektriciteit, gemeenschappelijke energiekosten, schoonmaak, huismeesterdiensten en stoffering. Onlangs heeft de afrekening van de servicekosten plaatsgevonden, wat heeft geresulteerd in een naheffing, vooral door stijgende energiekosten. Conform het landelijke overheidsbeleid, en specifiek voor situaties met blokverwarming, hebben wij als verhuurder compensatie aangevraagd ten behoeve van de huurders. Dit is gecommuniceerd aan de huurders.’

Huurverlaging

Tijdens de raadsvergadering van 26 september zal de SP en mede ingediend door de PvdA een motie indienen met als doel de huur van alle woningen in het complex met terugwerkende kracht te stellen op de maximale liberalisatiegrens (maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning) van € 808,06. Of dat realistisch is, moet worden bezien. Wat betreft de geuite klachten gaat de verhuurder dit verder oppakken: 'Wij zijn op de hoogte gesteld van de meldingen en onderzoeken deze zorgvuldig. Het is dan ook dat we ervoor kiezen om, in samenwerking met de property manager, in overleg te gaan met de bewoners om de situatie verder te verdiepen en te begrijpen.' 

Raadsvergadering live bij RTV Stichtse Vecht

De raadsvergadering van 26 september is in zijn geheel live te volgen bij RTV Stichtse Vecht. Op het televisiekanaal of via de livestream. 

NB Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht gevraagd om een reactie. Helaas hebben wij die tot op heden niet ontvangen.