SP wil sociale huurwoningen op nieuwbouwlocatie Loenen aan de Vecht

SP wil sociale huurwoningen op nieuwbouwlocatie Loenen aan de Vecht

De SP pleit voor sociale huurwoningen op de nieuwbouwlocatie Cronenburg in Loenen aan de Vecht. 


Een projectontwikkelaar heeft het gemeentebestuur van Sichtse Vecht gevraagd mee te werken om 120 woningen te realiseren in Loenen-Cronenburgh. Klein probleempje: Omdat de uitbreiding buiten de grenzen ligt waarbinnen gebouwd mag worden (de zgn. rode contouren) moet ook de provincie ermee instemmen.

• SP Stichtse Vecht

SP heeft alle woningcorporaties/verenigingen/stichtingen die in in Stichtse Vecht sociale huurwoningen verhuren gevraagd of zij bij de ontwikkeling van deze 120 woningen in Loenen zijn betrokken. SP Stichtse Vecht: 'Woningstichting Vecht en Omstreken (inmiddels gefuseerd met woningstichting Kockengen)  liet ons weten dat zij op  deze locatie graag minimaal 30% sociale huurwoningen wil realiseren maar niet zijn betrokken bij de nieuwbouwplannen.'

SP Stichtse Vecht vervolgt: 'Door het grote tekort is de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels opgelopen naar gemiddeld 10 jaar, gemiddeld betekent zelfs wachttijden van 14 jaar in Stichtse Vecht Als SP stellen we vast dat het bestaand gemeentebeleid de afgelopen jaren heeft gefaald omdat het niet leidde tot kortere wachttijden. Voor starters, gezinnen en ouderen zijn betaalbare sociale huurwoningen nodig. Er verschenen in onze gemeente nogal wat villa’s, landhuizen en peperdure appartementen. Soms op kavels waar wel plaats was voor 20  “normale” woningen. Deze vorm van “scheefbouwen”  is onbetaalbaar voor woningzoekenden op de wachtlijst. De gemeente haalt haar eigen uw doelstelling uit de Woonvisie niet,nl. 30% sociale huur in nieuwbouwplannen.'

De SP pleit voor meer dan 30 % sociale huur op de nieuwbouwlocatie in Stichtse Vecht. Ze wil daarnaast dat de gemeente gaat samenwerken met de woningcorporatie en stichtingen voor deze 120 woningen. Daarnaast vindt de SP dat het Provinciebestuur eisen moet stellen zodat sociale huurwoningen een groter aandeel krijgen in bouwlocaties buiten de rode contouren.